Utmana dig själv,
dina sinnen och
din kreativitet

Skapande Seniorakademin

När höstmörkret faller finns det möjlighet att träffa andra likasinnade för gemenskap och livslångt lärande. Vi möts på folkhögskolan, skapar, umgås och delar erfarenheter med varandra. Vi låter ögat och handen samarbeta.

  • Utbildning: 1 termin, 13 veckor, 2 dagar i veckan (tis-ons eller ons-tors)
  • Kurstid: Mer information om kursstart HT19 kommer snart
  • Kostnader: Utbildningen är kostnadsfri men kostnader för material m m betalas av deltagaren själv. Serviceavgift på 400:- tillkommer för kopiering, service, m m. Lunch och förmiddagskaffe kan köpas på skolan för 440 kr per 4 veckor (med reservation för eventuella prisändringar).
  • Kontakt: elin.ohrling@gamlebyfolkhogskola.se

Kursen är två dagar i veckan (tis-ons eller ons-tors) med start 25 september och pågår under 13 veckor. En dag i veckan arbetar du praktiskt i kortare projekt med textila tekniker såsom vävning, sömnad och andra hantverksformer. Onsdagen ägnas åt konststudier och musik på olika sätt. Konststudierna utgår från dina kunskaper och önskemål om områden och studiebesök. I musiken kommer vi bl.a. att fördjupa oss i rytmikmetoden och olika former av skapande där det musikaliska uttrycket är i fokus. Vi spelar och sjunger och har roligt tillsammans.

 

v 39 Uppstart

v 40-43 Vävning, konst, rytmik och skapande

v 44 Lov

v 45-49 Sömnad, konst, rytmik och skapande

v 50-51 Hantverk, konst, rytmik och skapande