Viktig information om ansökan

För att kunna söka och bli antagen till våra kurser ska du

Fylla minst 18 år det år som kursen börjar.

Ha skickat in en komplett ansökan.

Vara motiverad och ha möjlighet att kunna bedriva studier genom att kunna beskriva mål och förväntningar på dig själv, kursen och skolan.

Vara färdigrehabiliterad om du tidigare har missbrukat alkohol eller andra droger.

 

Behörighetskrav

Några av våra kurser har dessutom andra behörighetskrav som du kan läsa om på respektive kurssida vid "Inträdeskrav" i faktarutan. 

 

Så här går ansökan till

Du kan ansöka på två olika sätt:

WEBBANSÖKAN 

På hemsidan klickar du på länk till kursens ansökningsformulär. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp dina bilagor eller skicka dem per post.

ANSÖKAN FÖR UTSKRIFT 

På hemsidan skriver du ut en ansökningsblankett, fyller i och skickar in via post tillsammans med dina bilagor.

BILAGOR att ladda upp i webbansökan eller skicka per post:

-  Personligt brev med foto där du berättar om dig själv och dina studieplaner

-  Kopior av skolbetyg (om du har)

-  Arbetsintyg (om du har)

Till Textil design - sömnad/vävning, Lärarassistent, Gestaltande fotografi och Folkmusiklinjen ska fler bilagor skickas in, se vid respektive kurs.

Skicka in din ansökan före sista ansökningsdag (se kurssida) för att vara säker på att komma med i första antagningsomgången. Om sista ansökningsdag passerat och vi har lediga platser kan du fortfarande söka till oss.  Hör därför av dig till oss för att kolla om det fortfarande kan vara idé att söka!  

Om det står "Löpande" vid ansökningsdag betyder det att skolan behandlar ansökningarna vartefter de kommer in (d.v.s. först till kvarn). 

 

Så här går antagningen till

Skolan tar emot din ansökan och en bekräftelse på mottagen ansökan skickas till din mail inom 3 arbetsdagar. Du får även besked om eventuell komplettering av personbevis, personligt brev och/eller tidigare betyg.

Din ansökan behandlas av kursföreståndare/lärare. Rutinerna kan variera från kurs till kurs. Dessa finner du på respektive kursinformation under fliken ”Ansökan”.

Beslut om antagning fattas av skolans rektor. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du klaga till skolans styrelse. Ledamöter och kontaktuppgifter till dessa finner du här. Om du, efter att styrelsen behandlat ditt ärende, fortfarande inte känner dig rättvist behandlad kan du slutligen vända dig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd – FSR.

Skolan skickar antagningsbesked till din mail där det står om du fått en plats på kursen eller inte. I antagningsbeskedet får du även veta datum och tid för din kursstart.

 

Hur du tackar ja till plats

Du tackar JA till din plats genom att betala in 250 kronor i anmälningsavgift. Om du inte vill ha din plats eller lämna återbud tackar du NEJ via mail, info@gamlebyfolkhogskola.se, eller telefon 0493-131 00.

 

För att få behålla den plats du antagits till är det viktigt att du betalar i tid. Om du önskat boende på skolans internat så är det först när du betalat anmälningsavgiften som du hamnar i boendekö. Anmälningsavgiften dras av mot kommande faktura när du startar din utbildning hos oss.

Information om kursstart och inflyttning till internat sker via hemsidan.

 

Tillbaka