Allmän kurs

Ansök via SchoolSoft

Behöver du komplettera dina studier från grundskolan eller gymnasiet för att kunna söka dig vidare?

För att du ska nå dina mål skapar vi studiero och jobbar i mindre grupper där takten kan anpassas till dina behov.

 

Läs in behörigheter till vidare studier

På Allmän kurs kan du skaffa dig kunskaper som motsvarar gymnasiekompetens och komplettera dina studier från grundskolan och gymnasiet. Utbildningen är ett alternativ till gymnasiet och komvux.

Vi jobbar i mindre grupper där takten kan anpassas till dina behov och skolans miljö är lämpad för dig som behöver lugn och studiero.

Tillsammans med dina lärare planerar och organiserar ni studierna för att du ska kunna nå dina studiemål. Du får mycket lärarhjälp och det finns även möjlighet till extra stöd om du behöver det.

Förutom att läsa in ämnesbehörigheter har vi som mål att du ska bli mer allmänbildad och lättare kunna ta dig fram i världen.

Fotograf: Rita Wigzell, Gestaltande fotografi, 2022/2023

På din fritid har du nära till Gamlebys natur, Tjust skärgård och havet. Bor du på skolan är det är lätt att ta buss eller tåg till Västervik där det finns ett stort utbud av fritidsaktiviteter.

 

Kursinnehåll

I ett första steg går du och dina lärare igenom din studiebakgrund och kunskapsnivå. Tillsammans skapar ni en personlig studieplan och därefter påbörjar du dina studier på den nivå som passar dig och som skapar bäst förutsättningar för dig att lyckas.

Allmän kurs – Min tid
Nivån “Min tid” passar dig som inte är färdig med grundskolan. Den förbereder dig för gymnasiestudier och fokus ligger på att du ska komma igång och få en bra grund att stå på inför vidare studier. Här kan du upptäcka dina möjligheter, lära känna dig själv och ta nya steg i en miljö fylld av tillit och trygghet.

Allmän kurs – Vår tid
På nivån “Vår tid” studerar du på gymnasienivå, motsvarande årskurs 1 och 2, och fokus ligger på gemenskap och samarbete. Tillsammans utforskar vi vårt samhälle, vår historia och den värld vi lever i.

Allmän kurs – Framtid
“Framtid” är nivån för dig som kommit en bit på vägen i dina gymnasiestudier. Kursens perspektiv vidgas både geografiskt och tidsmässigt; betoningen ligger på nytänk, solidaritet och att se helheter.

Gemensamt för de tre nivåerna är att du går i en sammanhållen klass där dina åsikter och din närvaro är viktig för din och gruppens utveckling. Frågor kring hållbar utveckling, demokrati och hälsa utgör grunden för Allmän kurs och omfattar alla klasser.

Fotograf: Rita Wigzell, Gestaltande fotografi, 2022/2023

Under läsåret gör vi flera studiebesök, åker på utflykter och genomför aktiviteter tillsammans med övriga utbildningar på Gamleby folkhögskola. Målet är att du ska känna att det är roligt att studera och lära dig nya saker.

Behörigheter
På Allmän kurs går det att läsa följande behörighetsgivande ämnen: Svenska eller Svenska som andraspråk grund, 1, 2 och 3, Engelska grund, 5 och 6, Matematik grund, 1 a/b/c och 2 a/b/c,  Samhällskunskap grund, 1a1 och 1a2 (1b), Historia 1a1 och 1a2 (1b), Religion 1, Naturkunskap 1a1, 1a2 (1b) och 2.

 

Ansökan

Du behöver inga förkunskaper för att ansöka och antas till Allmän kurs.

Med din ansökan vill vi att du skickar ett in ett personligt brev där du berättar lite om dig själv och dina framtida mål med studierna. Skicka också med namn och telefonnummer till två referenspersoner som känner dig och kan berätta för oss vem du är i en kort telefonintervju.

Antagningen till kursen sker därefter löpande utifrån den ordning som ansökningarna kommer in, samt utifrån när vi kan ha ett kort samtal med dig och dina referenspersoner.

 

CSN

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN på grundskole- och gymnasienivå. Utbildningen kan även berättiga till högre bidragsnivå, studiestartsstöd eller arbetsförmedlingens aktivitetsstöd om du uppfyller de villkor som krävs för stöden.

 

Ansök via SchoolSoft