Studievägledning

Studie- och yrkesvägledare

Är du osäker på vad du vill göra i framtiden? Vet du redan vad du vill jobba med men inte hur du ska bära dig åt för att nå dit?

Välkommen att kontakta Eva Grenfeldt, studie- och yrkesvägledare, via telefon, 010-357 58 15, eller via e-post, eva.grenfeldt@gamlebyfolkhogskola.se.

Du kan boka en tid för besök på skolan eller så kan vi mötas på telefon och samtala om dina studietankar.

 

Grundläggande behörighet

Du har möjlighet att läsa in grundläggande behörighet. Grundläggande behörighet för högskolestudier har den som på folkhögskola genomfört ett till tre års studier beroende på tidigare studie- och arbetslivserfarenhet samt har kunskaper motsvarande godkänd nivå i de gymnasiegemensamma ämnena, se rubriken ”Innehållskrav” nedan.

Omfattning

3 år på folkhögskola eller

2 år på folkhögskola + 1 års gymnasiestudier (alt grundskola + 2 års arbetslivserfarenhet) eller

1 år på folkhögskola + 2 års gymnasiestudier

Innehållskrav

Du ska ha motsvarande godkänd i följande gymnasiala kurser:

• Svenska 1, 2 och 3, eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

• Engelska 5 och 6

• Matematik 1 a, b eller c

• Samhällskunskap 1a1

• Naturkunskap 1a1

• Religionskunskap 1

• Historia 1a1

Du kan även läsa in behörigheter i andra ämnen.

 

Intyg och studieomdöme

Vid kursslut får du ett intyg som visar vilken kurs du gått, samt vilka ämnen och timmar du studerat. Du kan även få ett behörighetsintyg som visar om du uppfyller folkhögskolans krav för grundläggande behörighet till högre studier, samt vilka behörigheter du klarat av.

Studerar du på Allmän kurs kan du få ett studieomdöme. Det är en samlad bedömning av din studieförmåga i teoretiska ämnen. Studieomdömet ger möjlighet att söka i folkhögskolegruppen till universitet och högskola. På våra yrkesutbildningar utfärdas utbildningsbevis vid godkänd examen.

På folkhögskola.nu kan du läsa mer om ”Behörighet för att studera vidare” via studier på folkhögskola.