Studiehandbok

SKOLINFORMATION – FRÅN A TILL Ö

 

Bastu

Bastun finns i gymnastiksalens omklädningsrum och kan användas enligt instruktionerna som finns vid bastun. 

 

Behörigheter

Se “Studeranderättslig standard” och “Studieplan”

 

Bibliotek

Biblioteket är öppet alla dagar för självbetjäning. Information om lånerutiner m.m. sker i början av läsåret. Böcker återlämnas i lådan som står i biblioteket. Nora Grimstrup är biblioteksansvarig.

 

Bussbokning

Skolans minibussar kan endast bokas av personal på skolan. En introduktionskurs kommer att ges till dem som ska köra bussarna. Bussarna får endast användas för  bruk i utbildningssammanhang. Resor med skolans bussar betalas av de studerande och ansvarig lärare/personal ansvarar för att betalning sker till expeditionen. Längre studieresor med skolans buss kostar 35:-/mil. Resor inom Västerviks kommun ingår i serviceavgiften. Ansvarig personal ombesörjer att resorna betalas av deltagarna. Betalningen sker via faktura. Fyll alltid i mätarställningen i körjournalen både vid resans början och slut. När bussen hämtas måste lista på chaufför och passagerare lämnas (säkerhetsrutin) till reception. 

Vid tankning eller parkering som betalas med skolans bensinkort ta alltid kvitto/parkeringslapp, som lämnas till reception. Bussen återlämnas med minst halv tank. Städa alltid bussen efter den använts. Om panelen på fordonet indikerar någon varning, behov av påfyllnad av vätskor eller trasig lampa meddela detta i receptionen. Har du åsamkat någon skada på fordonet ta då kontakt med kostchefen. 

 

Cyklar 

Skolan har ett antal cyklar att låna ut till deltagare och personal. Cyklarna bokas och nycklar hämtas och lämnas på expeditionen. I mån av tillgång kan du låna en cykel under hela läsåret mot en depositionsavgift.

 

Datorer och trådlöst nätverk

Du som studerar på skolan har möjlighet att ansluta din egna dator till skolans trådlösa nätverk ”GFHS-skolwifi”. Lösenordet meddelas vid terminsstart. Hastigheten på det trådlösa nätverket är begränsad för att vi ska kunna erbjuda en rättvis fördelning av bandbredden. Detta kan innebära att bandbredden inte alltid räcker för strömmande media, t.ex. tjänster som svtplay.se och Netflix.

Dina användaruppgifter som du har för att logga in på skolans datorer är personliga och du ansvarar för allt som görs på datorn när du är inloggad. Lämna inte ut ditt användarnamn och lösenord till någon annan. 

Skolarbete går alltid före annan användning av skolans datorer. Skolans skrivare är endast avsedda för utskrifter av skolarbeten och lektionsmaterial. Hjälp oss att bli mer miljövänliga och spara papper genom att göra dubbelsidig utskrift, samt bara skriva ut det som är nödvändigt för skolarbetet. 

Försök efter bästa förmåga att förhindra att skadliga program förs in på skolans datorer. Kontrollera filer som du tar med dig från egen dator eller laddar ned från internet med ett antivirusprogram. 

Det är inte tillåtet att via skolans nätverk och datorer surfa på hemsidor som har ett olagligt eller oetiskt innehåll. All webbtrafik loggas tillsammans med användarnamn och IP-adress och sparas för att i efterhand kunna användas vid utredning av överträdelser eller lagbrott. 

Det är förbjudet att försöka gå runt de säkerhetsbegränsningar som finns på datorer och nätverk för att göra sådant som man inte har befogenhet till (t.ex. installera appar eller koppla bort accesspunkter).

 

Disciplinära åtgärder som t ex avstängning eller avskiljning 

Se “Studeranderättslig standard

 

Drogpolicy

Se “Studeranderättslig standard

 

Ekonomi Serviceavgift 

Undervisningen är kostnadsfri, men alla betalar en serviceavgift  i förskott varje månad enligt faktura. Fakturornas belopp och sista betalningsdatum, se nedan.

Om du inte bor på skolan betalar du 1600 kronor per 4 veckor i serviceavgift. Den täcker lunch och förmiddagskaffe/te fem dagar i veckan (ej helg- och lovdagar), läromedel upp till en kostnad av 2000 kronor per läsår, grundpaket av förbruknings-/undervisningsmaterial, trådlöst internet, viss kopiering och datorutskrifter, försäkringskostnader, licenser för datorprogram och extra kost vid samkväm. I serviceavgiften ingår inte kostnader vid studieresor och studiebesök.

Om du bor på skolan betalar du 4490 kronor per 4 veckor i service- och inackorderingsavgift. Den täcker logi i enkelrum, kost måndag–fredag (frukost, lunch, kvällsmat och kaffe/te) samt samma som ingår för dem som inte bor på skolan. När korridorboendet är fullt finns följande två alternativ: Enkelrum med egen toalett/dusch för 5060:- och dubbelrum för 4300:- i månaden.

Kostnader för material, kurslitteratur och inriktningsveckor kan tillkomma. Fråga din kontaktlärare. Vi reserverar oss för av Region Kalmar län beslutade ändringar gällande kostnader. Har du frågor om din faktura vänd dig till Birgitta Valterson på expeditionen.

 

SAMMANSTÄLLNING AV LÄSÅRETS FAKTUROR 

Faktura Lämnas ut Betalas senast Belopp  
         
Nr 1 v. 36 2021-09-15 1 800 kr externat
      5 325 kr
internat hus F-H
      6 180 kr internat hus E
         
Nr 2 v. 38 2021-09-30 1 600 kr externat
      4 490 kr
internat hus F-H
      5 060 kr internat hus E
         
Nr 3 v. 42 2021-10-31 1 600 kr externat
      4 490 kr
internat hus F-H
      5 060 kr internat hus E
         
Nr 4 v. 46 2021-11-30 1 600 kr externat
      4 490 kr
internat hus F-H
      5 060 kr internat hus E
         
Nr 5 v. 3 2022-01-31 2 400 kr externat
      6 735 kr
internat hus F-H
      7 590 kr internat hus E
         
Nr 6 v. 7 2022-02-28 1 600 kr externat
      4 490 kr
internat hus F-H
      5 060 kr internat hus E
         
Nr 7 v. 11 2022-03-31 1 600 kr externat
      4 490 kr
internat hus F-H
      5 060 kr internat hus E
         
Nr 8 v. 15-16 2022-04-30 1 600 kr externat
      4 490 kr
internat hus F-H
      5 060 kr internat hus E
         
Nr 9 v. 20 2022-05-31 820 kr externat
      3 316 kr
internat hus F-H
      4 171 kr internat hus E

 

Ekonomi fakturarutiner

Vi skickar ut våra fakturor med i princip en faktura var fjärde vecka. Du betalar bara mat för de veckor det är undervisning på skolan. Du betalar internathyra så länge du har ett kontrakt.

Om räkningen inte blir betald kommer du bli kontaktad av skolans administration för att komma tillrätta med din betalningssituation. Om du inte följer överenskommelsen händer följande:

Det som händer på skolan är att du blir uppsagd från internatet. Du kommer inte heller ha möjlighet att äta på skolan. 

Det som händer utanför skolan är att samhällets rutiner för obetalda fakturor sätter igång, vilka vi på skolan inte kan påverka.

  1. Sju dagar efter sista inbetalningen går kravet från regionen till Visma Collectors som därmed tar över indrivningen av betalningen. Visma Collectors lägger på 160 kronor i arvode. Dessutom tillkommer dröjsmålsränta.

  2. Om betalningen dröjer ytterligare lämnar Visma Collectors ett betalningsföreläggande till Kronofogden som ger dig en viss tid att förklara och betala. Ytterligare extrakostnader tillkommer liksom dröjsmålsränta.

  3. Kronofogden begär indrivning som kan innebära att skulden dras på kommande lön när du börjar arbeta. Annars kan Kronofogden begära att ta tillgångar du har t.ex. en bil, dator eller TV.

  4. Har du fått betalningsanmärkning hamnar du i tre år i ett offentligt register som försvårar eller omöjliggör att ta banklån, skriva hyreskontrakt eller andra avtal såsom mobilavtal.

 

Expedition

Expeditionens öppettider är måndag till fredag 08.00 – 12.00 och 13.00 – 15.00. På expeditionen finns rektor Pethra Bixo Larsson, ekonomiassistent Birgitta Valterson och assistent Marianne Karlsson. 

 

Faitrade

I nedre dagrummet har skolan en Fairtrade-kiosk, där du kan fika eller kanske köpa en present. Här kan du också ta en rast, spela biljard eller sällskapsspel. 

 

Folkhögskolans värdegrund

Välkommen till  Gamleby folkhögskola.  Vårt motto är att mötas, lära och växa 

All verksamhet vid Gamleby folkhögskola vilar på en och samma värdegrund. 

Vår väg framåt vilar på Gamleby folkhögskolas fem värdegrundsord:

NYFIKENHET

Vi möter varandra med nyfikenhet, utan fördomar. 

Vi ser med nyfikenhet på nya lärdomar och  möjligheterna att växa som människor.

GEMENSKAP 

Till gemenskapen bidrar alla. Vi har gemensamma  aktiviteter där vi lär av varandra.

KUNNIGHET

Vi är kunniga i det vi gör. I mötet med kunskap växer vi som människor.

MEDMÄNSKLIGHET

I en tolerant och medmänsklig atmosfär möter vi  varandra. Det ger oss ro att växa som människor.  Vi tar ansvar för oss själva och varandra.

ENGAGEMANG

Vi är engagerade. Det ger energi och dynamik  till samspelet mellan människor och kunskap.

 

Folkhögskolans uppdrag

Se “Studeranderättslig standard

 

Fusk och plagiat

Se “Studeranderättslig standard

 

Försäkring

Se “Studeranderättslig standard

 

GDPR – dina personuppgifter (dataskyddsförordningen, rapportering och arkivering)

Se “Studeranderättslig standard

 

Gemensamma folkhögskoleaktiviteter

Schemabrytande aktiviteter som vi alla går på engagerar hela skolan och är återkommande inslag under läsåret. Vårt stående tema är ”Hållbarhet”.

 

Gemensamma regler

Vi respekterar skolans värdegrund.

Vi kommer i tid till lektionerna, samt är närvarande i all undervisning och i alla skolgemensamma aktiviteter på och utanför skolan. Se rubriken ”Närvaro och frånvaro”.

Vid sjukdom eller annan frånvaro, anmäler vi detta till expeditionen. Se rubriken ”Sjukanmälan”

Rökning är endast tillåten på särskilt avsedda platser. Se rubriken ”Rökning”.

Rökelse och levande ljus får ej användas, vare sig i skolbyggnaderna eller på internatet, med tanke på brandsäkerheten. 

Vi är aktsamma om skolans lokaler och boendet för att få en trivsam studiemiljö.

 

Google Workspace for Education

Google Workspace for Education är skolans pedagogiska lärplattform och här har du bl.a. din mejl och digitala kommunikation med lärare och deltagare.

 

GTV

GTV är folkhögskolans filial. Där bedrivs YH-utbildningen ”TV-produktionsspecialist” i lokaler på Gundelvägen 8C i Gamleby. 

 

Internat

Skolan har 71 rum på internatet. Här blir du en del i gemenskapen och har möjlighet att utvecklas även under fritiden. Du bor i eget möblerat rum och delar hall med garderober, toalett och dusch. Alternativt rum med egen toalett och dusch. Det finns möjlighet att koppla in egen TV, dator och telefon. Trådlöst bredband ingår. Alla internaten har uppehållsrum med kök och bild/ljudanläggning som du har tillgång till och delar ansvar för. Du sorterar dina sopor, se rubrik ”Återvinning”. Tvättstuga finns på varje plan i internatet. Du bokar tvättid på bokningslistan.

Internatet ligger naturskönt i sluttningen ner mot Gamlebyviken. På fritiden har du tillgång till skolans bibliotek, kanoter, idrottshall och bastu. Det är inte tillåtet att medföra någon typ av husdjur på skolans internat. Internatmöten är obligatoriska för alla boende.

 

Intyg

Se “Studeranderättslig standard

 

Kontaktuppgifter

Gamleby folkhögskola
Loftagatan 36
594 32 Gamleby

GTV TV-produktion
Gundelvägen 8
594 32 Gamleby

Expedition/rektor: 0493-131 00 
Bibliotek/biträdande rektor: 0493-131 05 
Kostchef: 0493-131 29
Studie- och yrkesvägledare: 0493-131 15 
Kök: 0493-131 04
Vaktmästare: 070-380 59 90
Vaktmästare: 070-674 99 20
Husfar/internat: 0493-131 09 
Kurator: 072-239 47 61
GTV: 0493-146 20

www.gamlebyfolkhogskola.se
gfhs.info@gamlebyfolkhogskola.se

Region Kalmar län, huvudman
www.regionkalmar.se

 

Kurator

Skolans kurator Niklas Schön finns till stöd och hjälp under läsåret. Vi kommer tillsammans överens om hur kontakten ska se ut. Telefon 072-239 47 61 eller e-post niklas.schon@gamlebyfolkhogskola.se eller kom till kuratorsexpeditionen i Asken.

 

Kurstider 

Se sida ”Kurstider”

 

Lås

Skollokalerna är öppna under skoldagarna, men låses på kvällen och helgen. Skolans internat är alltid låst. Om du behöver gå in i skolan när den är låst använder du din tagg. Om du tappar bort din tagg eller hittar en tagg som inte är din kontaktar du husfar eller receptionen. Borttappad/ny tagg kostar 100 kronor.

 

Mat

Matsalens öppettider måndag – fredag

Frukost 07.30 – 08.45

Kaffe 09.45-10.05 grupp 1 10.00-10.20 grupp 2 

Lunch 12.15-13.00 grupp 1 12.45-13.30 grupp 2

Kvällsmat 16.30 – 17.10 

Frukost ingår i serviceavgiften för internatare, medan övriga deltagare som äter frukost på skolan betalar 50:- till expeditionen.

Förmiddagskaffe och lunch ingår som en del i skolans verksamhet för de långa kurserna och betalas via serviceavgiften. Kvällsmat ingår i internatares serviceavgift, för externatare kostar det 80:-. Betalning till expeditionen.

På helgerna lagar de deltagare som bor på skolans internat  sin mat själva. 

Avdrag för matkostnad medges vid minst fem sammanhängande arbetsdagars frånvaro, godkänd av rektor. Frånvaro som kan godkännas är när skolarbete utförs på annan ort, t.ex. gemensamma studieresor, praktik eller enskilda projektarbete, samt sjukfrånvaro.

Vid studieresa lämnar ansvarig lärare en lista till köket på vilka deltagare som reser med och mellan vilka datum resan varar.

 

Måndagsmöte

Informationsmötet vid måndagsfikat 09.45/10.00 är obligatoriskt för alla. Här informeras om skolans aktiviteter, men även andra inslag välkomnas. Andra informationskanaler är t.ex. genom “Veckobladet” och skolans digitala kalender. 

 

NE – Nationalencyklopedin

Digitala uppslagsverket NE (Nationalencyklopedin) finns på skolans alla datorer. Du kan skapa ett eget konto för att komma åt NE överallt där du har internet.

 

Närvaro och frånvaro

Se “Studeranderättslig standard

 

Parkering

Parkeringsplatser finns på skolområdet och strax före uppfarten till Gamlebygymnasiet. Vid platsbrist, använd parkeringen vid Gamleby folkpark 100 meter bort. En del av parkeringen framför skolan är enbart för personal där parkeringstillstånd behövs. Bilägare ska fylla i en lista med namn och bilnummer så vi kan kontakta ägaren om man till exempel glömt billjusen på eller vid snöröjning på parkeringen.

 

Posten

Brevlådan för utgående post finns vid skolans huvudentré. Den töms klockan 14.00 måndag till fredag. Ankommande post läggs ut i den vita lådan mittemot expeditionen omkring klockan 11.00 måndag till fredag.

 

Reception

Receptionens öppettider är måndag till fredag 08.00 – 12.00 och 13.00 – 15.00. I receptionen finns assistent Hillevi Eriksson.

 

Rökning

Rökfri zon utanför skolans alla entrédörrar. Rökning på skolområdet är endast tillåten vid askkopparna utanför Häggen och i ”rökrutan” utanför gymnastiksalen.  Detta gäller även när det regnar eller snöar.

 

Sjukanmälan

Om du är sjuk

  • Sjukanmäl dig före klockan 08:45 till skolan på telefon 0493-13100 eller e-post gfhs.info@gamlegyfolkhogskola.se. Sjukanmäl dig varje dag eller meddela vilka dagar du kommer att vara sjuk. Det är bra om du också meddelar din kontaktlärare.
  • Sjukanmäl dig till Försäkringskassan här.

Det är viktigt att du sjukanmäler dig både till Folkhögskolan och Försäkringskassan redan första dagen. Läkarintyg krävs efter två veckors sjukdom. Mer information hittar du hos CSN. CSN kollar dina godkända sjukperioder hos Försäkringskassan. De påverkar kravet på ditt studieresultat och hur länge du får studera med studiemedel.

Om ditt barn är sjukt

  • Anmäl vård av barn till skolan på telefon 0493-13100 eller e-post gfhs.info@gamlegyfolkhogskola.se. Sjukanmäl dig varje dag eller meddela vilka dagar du kommer att vara sjuk. Det är bra om du också meddelar din kontaktlärare.
  • Anmäl vård av barn till CSN på telefon 0771-27 60 00 eller e-post här

Du ska skicka in blanketten  ”Anmälan och försäkran vid tillfällig vård av barn” inom två veckor till CSN Postservice, 83381 Strömsund. Godkända ”Vård av barn” perioder hos CSN påverkar kravet på ditt studieresultat och hur länge du får studera med studiemedel.

 

Skolteam

I skolteamet finns särskilt stöd att få vid problem som rör svårigheter att klara studierna eller att hantera relationer till kamrater i klassen, på internatet eller i andra sammanhang. I skolteamet finns social- och specialpedagogiskt stöd, samt boendestöd på internatet. 

 

Sopsortering och återvinning

På skolan arbetar vi tillsammans för en hållbar miljö. Alla på skolan sorterar sina egna sopor i de sorteringsstationer finns i  skolbyggnaderna och på internatet. Miljöstation finns utanför huvudbyggnaden utanför vaktmästeriet, se karta. 

 

Studeranderåd

I studeranderådet finns representanter från alla klasser. Studeranderådet är deltagarnas diskussions- och beslutsorgan. Studeranderådet för alla kursdeltagarnas talan, arrangerar skolgemensamma aktiviteter och har möjlighet att utse representanter som finns med i lärarrådet. 

 

Studeranderätt

Se “Studeranderättslig standard

 

Studieavbrott

Vid studieavbrott sker normalt ett uppföljningssamtal med kontaktläraren. Både skolan och deltagaren ska rapportera studieavbrottet till CSN. 

 

Studieomdöme

Se “Studeranderättslig standard

 

Studie- och yrkesvägledning

Vill du prata om studievägar, ansökningsförfarande, CSN, hör av dig till Eva Grenfeldt på tel. 0493-131 15, eva.grenfeldt@gamlebyfolkhogskola.se eller kom till SYV-expeditionen i Linden. 

 

Utrymning av skolan

Vid t.ex. brand utrymmer alla omedelbart den lokal som de vistas i, larmar och går till uppsamlingsplatsen som är belägen på andra sidan Loftagatan, se karta. Om man befinner sig utanför huvudbyggnaden, utomhus, på internatet eller t.ex. i gymnastiksalen, så går man närmaste uteväg till uppsamlingsplatsen, d.v.s. man går INTE genom skolbyggnaden. 

 

Utvärdering

Under kursens gång sker regelbundet återkommande muntliga utvärderingar i samtal med  ansvarig lärare. Lärargruppen och skolledning diskuterar också regelbundet hur utbildningen i  kurserna fungerar i särskilda kurskonferenser. Åtgärder vidtas i de fall där det är aktuellt.

Vid terminsslut höst och vår sker en mer omfattande skriftlig utvärdering, vanligen webb- baserad. Du fyller i en enkät som handlar om hur du upplever att vi har följt skolans  måldokument och hur verksamheten har fungerat. 

I den enskilda kursen gör läraren en egen utvärdering som tar upp dina upplevelser i  klassrumssituationen, din egen utveckling och utvecklingen av dina kunskaper i det specifika  ämnet. Utvärderingarna återkopplas till din grupp där ni diskuterar utfallet och föreslår  förändringar. Skolan behandlar sedan utvärderingarna i särskilda planeringskonferenser i slutet  av läsåret för eventuella förändringar inför nästa läsår.

 

Vilrum

Vilrum finns i Furan 7. Nyckel hämtas i receptionen.

 

/Uppdaterad 2021-08-23