Studiehandbok

Asken
Öppettider: 08:00 – 15:30
Lunchstängt: 12:00 – 12:30
I Asken sitter skolassistent Maria Pettersson, husfar Mats Wedel och kurator Niklas Schön. Här kan du köpa skolmaterial.

Bastu
Bastun finns i gymnastiksalens omklädningsrum och kan användas enligt instruktionerna som finns vid bastun.

Behörigheter
Se “Studeranderättslig standard” och “Studieplan”

Bibliotek
Biblioteket är öppet alla dagar för självbetjäning. Information om lånerutiner m.m. sker i början av läsåret. Böcker återlämnas i lådan som står i biblioteket. Karin Olsson är biblioteksansvarig.

Bussbokning
Skolans minibussar kan endast bokas av personal på skolan. En introduktionskurs kommer att ges till dem som ska köra bussarna. Bussarna får endast användas för bruk i utbildningssammanhang. Resor med skolans bussar betalas av de studerande och ansvarig lärare/personal ansvarar för att betalning sker. Längre studieresor med skolans buss kostar 45:-/mil. Resor inom Västerviks kommun ingår i serviceavgiften. Ansvarig personal ombesörjer att resorna betalas av deltagarna. Betalningen sker via faktura. Fyll alltid i mätarställningen i körjournalen både vid resans början och slut. När bussen hämtas måste lista på chaufför och passagerare lämnas (säkerhetsrutin) till skolassistent i Asken.
Vid tankning eller parkering som betalas med skolans bensinkort ta alltid kvitto/parkeringslapp, som lämnas till skolassistent i asken. Bussen återlämnas med minst halv tank. Städa alltid bussen efter den använts. Om panelen på fordonet indikerar någon varning, behov av påfyllnad av vätskor eller trasig lampa, skriver du upp det på den blankett som du får i samband med att du får nyckeln till bussen. Har du åsamkat någon skada på fordonet ta då kontakt med biträdande skolledare.

Cyklar
Skolan har ett antal cyklar att låna ut till deltagare och personal. Cyklarna bokas och nycklar hämtas och lämnas i Asken.

Datorer och trådlöst nätverk
Du som studerar på skolan har möjlighet att ansluta din egna dator till skolans trådlösa nätverk ”GFHS-skolwifi”. Lösenordet meddelas vid terminsstart. Hastigheten på det trådlösa nätverket är begränsad för att vi ska kunna erbjuda en rättvis fördelning av bandbredden. Detta kan innebära att bandbredden inte alltid räcker för strömmande media, t.ex. tjänster som svtplay.se och Netflix.
Dina användaruppgifter som du har för att logga in på skolans datorer är personliga och du ansvarar för allt som görs på datorn när du är inloggad. Lämna inte ut ditt användarnamn och lösenord till någon annan.
Skolarbete går alltid före annan användning av skolans datorer. Skolans skrivare är endast avsedda för utskrifter av skolarbeten och lektionsmaterial. Hjälp oss att bli mer miljövänliga och spara papper genom att göra dubbelsidig utskrift, samt bara skriva ut det som är nödvändigt för skolarbetet.
Försök efter bästa förmåga att förhindra att skadliga program förs in på skolans datorer. Kontrollera filer som du tar med dig från egen dator eller laddar ned från internet med ett antivirusprogram.
Det är inte tillåtet att via skolans nätverk och datorer surfa på hemsidor som har ett olagligt eller oetiskt innehåll. All webbtrafik loggas tillsammans med användarnamn och IP-adress och sparas för att i efterhand kunna användas vid utredning av överträdelser eller lagbrott.
Det är förbjudet att försöka gå runt de säkerhetsbegränsningar som finns på datorer och nätverk för att göra sådant som man inte har befogenhet till (t.ex. installera appar eller koppla bort accesspunkter).

Disciplinära åtgärder som t ex avstängning eller avskiljning
Se “Studeranderättslig standard

Drogpolicy
Se “Studeranderättslig standard

Ekonomi, serviceavgift
Undervisningen är kostnadsfri, men alla betalar en serviceavgift i förskott varje månad enligt faktura. Fakturornas belopp och sista betalningsdatum, se nedan.
Om du inte bor på skolan betalar du 1600 kronor per 4 veckor i serviceavgift. Det är en avgift samtliga deltagare betalar för att bidra till gemensamma kostnader. Den täcker förmiddagsfika och lunch fem dagar i veckan (ej helg- och lovdagar), läromedel upp till en kostnad av 2000 kronor per läsår, grundpaket av förbruknings-/undervisningsmaterial, trådlöst internet, viss kopiering och datorutskrifter, försäkringskostnader, tillgång till skolans buss vid studieresor, licenser och extra kost vid samkväm. I serviceavgiften ingår inte kostnader vid studieresor och studiebesök.
Serviceavgiften för dig som inte bor på skolan varierar vid distansstudier och deltidsstudier.
Om du bor på skolan betalar du en service- och inackorderingsavgift. Den täcker logi i enkelrum, kost måndag–fredag (frukost, fm fika, lunch och kvällsmat) samt samma som ingår för dem som inte bor på skolan. Enkelrum med egen toalett/dusch för 5060:- och dubbelrum för 4300:- i månaden per person.
Kostnader för material, kurslitteratur och inriktningsveckor kan tillkomma. Fråga din kontaktlärare. Vi reserverar oss för av Region Kalmar län beslutade ändringar gällande kostnader. Har du frågor om din faktura vänd dig till Maria Nilsson i receptionen.

SAMMANSTÄLLNING AV LÄSÅRETS FAKTUROR 

Faktura 

Lämnas ut 

Betalas senast 

Belopp 

 

 

 

 

 

 

Nr 1

v. 36

2022-09-15

2 141 kr

externat

 

 

 

5 340 kr

internat hus F-H

 

 

 

6 240 kr

internat hus E

 

 

 

 

 

Nr 2

v. 38

2022-09-30

1 600 kr

externat

 

 

 

5 200 kr

internat hus F-H

 

 

 

5 900 kr

internat hus E

 

 

 

 

 

Nr 3

v. 42

2022-10-31

1 600 kr

externat

 

 

 

5 200 kr

internat hus F-H

 

 

 

5 900 kr

internat hus E

 

 

 

 

 

Nr 4

v. 46

2022-11-30

1 600 kr

externat

 

 

 

5 200 kr

internat hus F-H

 

 

 

5 900 kr

internat hus E

 

 

 

 

 

Nr 5

v. 3

2023-01-31

  567 kr

externat

 

 

 

5 000 kr

internat hus F-H

 

 

 

6 000 kr

internat hus E

 

 

 

 

 

Nr 6

v. 7

2023-02-28

1 600 kr

externat

 

 

 

4 920 kr

internat hus F-H

 

 

 

5 600 kr

internat hus E

 

 

 

 

 

Nr 7

v. 11

2023-03-31

1 600 kr

externat

 

 

 

4 920 kr

internat hus F-H

 

 

 

5 600 kr

internat hus E

 

 

 

 

 

Nr 8

v. 15-16

2023-04-30

1 600 kr

externat

 

 

 

4 920 kr

internat hus F-H

 

 

 

5 600 kr

internat hus E

 

 

 

 

 

Nr 9

v. 20

2023-05-31

500 kr

externat

 

 

 

4 780 kr

internat hus F-H

 

 

 

5 340 kr

internat hus E

Ekonomi, fakturarutiner
Vi skickar ut våra fakturor med i princip en faktura var fjärde vecka. Du betalar bara mat för de veckor det är undervisning på skolan. Du betalar internathyra så länge du har ett kontrakt.
Om räkningen inte blir betald kommer du bli kontaktad av skolans administration för att komma tillrätta med din betalningssituation. Om du inte följer överenskommelsen händer följande:
Det som händer på skolan är att du blir uppsagd från internatet. Du kommer inte heller ha möjlighet att äta på skolan.
Det som händer utanför skolan är att samhällets rutiner för obetalda fakturor sätter igång, vilka vi på skolan inte kan påverka.
Sju dagar efter sista inbetalningen går kravet från regionen till Visma Collectors som därmed tar över indrivningen av betalningen.
Om betalningen dröjer ytterligare lämnar Visma Collectors ett betalningsföreläggande till Kronofogden som ger dig en viss tid att förklara och betala. Kronofogden lägger på ytterligare avgifter och dröjsmålsränta.
Kronofogden kan begära indrivning och ge dig en betalningsanmärkning.

Expedition
Expeditionens öppettider är måndag till fredag 08.00 – 16.00 med lunchstängt 12.00-13.00 (med reservation för ändringar). På expeditionen finns rektor Pethra Bixo Larsson, biträdande skolledare Therese Ivarsson och skolassistent Marianne Karlsson.

Fairtrade
I nedre dagrummet har skolan en Fairtrade-kiosk, där du kan fika eller kanske köpa en present. Här kan du också ta en rast, spela biljard eller sällskapsspel.

Folkhögskolans värdegrund
Välkommen till Gamleby folkhögskola. Vårt motto är att mötas, lära och växa.
All verksamhet vid Gamleby folkhögskola vilar på en och samma värdegrund.
Vår väg framåt vilar på Gamleby folkhögskolas fem värdegrundsord:
NYFIKENHET
Vi möter varandra med nyfikenhet, utan fördomar.
Vi ser med nyfikenhet på nya lärdomar och möjligheterna att växa som människor.
GEMENSKAP
Till gemenskapen bidrar alla. Vi har gemensamma aktiviteter där vi lär av varandra.
KUNNIGHET
Vi är kunniga i det vi gör. I mötet med kunskap växer vi som människor.
MEDMÄNSKLIGHET
I en tolerant och medmänsklig atmosfär möter vi varandra. Det ger oss ro att växa som människor. Vi tar ansvar för oss själva och varandra.
ENGAGEMANG
Vi är engagerade. Det ger energi och dynamik till samspelet mellan människor och kunskap.

Folkhögskolans uppdrag
Se “Studeranderättslig standard

Fusk och plagiat
Se “Studeranderättslig standard

Försäkring
Se “Studeranderättslig standard

GDPR – dina personuppgifter (dataskyddsförordningen, rapportering och arkivering)
Se “Studeranderättslig standard

Gemensamma folkhögskoleaktiviteter
Schemabrytande aktiviteter som vi alla går på engagerar hela skolan och är återkommande inslag under läsåret. Vårt stående tema är ”Hållbarhet”.

Gemensamma regler
Vi respekterar skolans värdegrund.
Vi kommer i tid till lektionerna, samt är närvarande i all undervisning och i alla skolgemensamma aktiviteter på och utanför skolan. Se rubriken ”Närvaro och frånvaro”.
Vid sjukdom eller annan frånvaro, anmäler vi detta till expeditionen. Se rubriken ”Sjukanmälan”
Rökning är endast tillåten på särskilt avsedda platser. Se rubriken ”Rökning”.
Rökelse och levande ljus får ej användas, vare sig i skolbyggnaderna eller på internatet, med tanke på brandsäkerheten.
Vi är aktsamma om skolans lokaler och boendet för att få en trivsam studiemiljö.
Gamleby folkhögskola har nolltolerans på alkohol och droger

Google Workspace for Education
Google Workspace for Education är skolans pedagogiska lärplattform och här har du bl.a. din mejl och digitala kommunikation med lärare och deltagare.

GTV
GTV är folkhögskolans filial. Där bedrivs YH-utbildningen ”TV-produktionsspecialist” i lokaler på Gundelvägen 8C i Gamleby.

Internat
Skolan har 71 rum på internatet. Här blir du en del i gemenskapen och har möjlighet att utvecklas även under fritiden. Du bor i eget möblerat rum och delar hall med garderober, toalett och dusch. Alternativt rum med egen toalett och dusch. Det finns möjlighet att koppla in egen TV, dator och telefon. Trådlöst bredband ingår. Alla internaten har uppehållsrum med kök och bild/ljudanläggning som du har tillgång till och delar ansvar för. Du sorterar dina sopor, se rubrik ”Återvinning”. Tvättstuga finns på varje plan i internatet(Hus Eken har tvättstugan i källaren.) Du bokar tvättid på bokningslistan.
Internatet ligger naturskönt i sluttningen ner mot Gamlebyviken. På fritiden har du tillgång till skolans bibliotek, kanoter, idrottshall och bastu. Det är inte tillåtet att medföra någon typ av husdjur på skolans internat. Internatmöten/Husmöten är obligatoriska för alla boende.

Intyg
Se “Studeranderättslig standard

Kontaktuppgifter
Gamleby folkhögskola
Loftagatan 36
594 32 Gamleby
Telefon: 0493-131 00
E-post: gfhs.info@gamlebyfolkhogskola.se
Hemsida: gamlebyfolkhogskola.se

GTV
Gundelvägen 8C
594 32 Gamleby
Telefon: 0493-146 20, 0493-13119
Hemsida: gtvgamleby.se

Rektor: Pethra Bixo Larsson, 0493- 131 02, pethra.bixo.larsson@gamlebyfolkhogskola.se,
Biträdande skolledare: Therese Ivarsson,0493-131 29, therese.ivarsson@gamlebyfolkhogskola.se
Studie- och yrkesvägledare: 0493-131 15
Kök: 0493-131 04
Vaktmästare: 070-380 59 90, 0493-13107
Vaktmästare: 070-674 99 20, 0493-13108
Husfar/internat: 0493-131 09
Kurator: 072-239 47 61

Region Kalmar län, huvudman
regionkalmar.se

Kurator
Skolans kurator Niklas Schön finns till stöd och hjälp under läsåret. Vi kommer tillsammans överens om hur kontakten ska se ut. Telefon 072-239 47 61 eller e-post niklas.schon@gamlebyfolkhogskola.se eller kom till kuratorsexpeditionen i Asken.

Kurstider
Se sida ”Kurstider” på hemsidan

Lås
Skollokalerna är öppna under skoldagarna, men låses på kvällen och helgen. Skolans internat är alltid låst. Om du behöver gå in i skolan när den är låst använder du din tagg. Om du tappar bort din tagg eller hittar en tagg som inte är din kontaktar du husfar eller receptionen. Borttappad/ny tagg kostar 100 kronor.

Mat
Matsalens öppettider måndag – fredag
Frukost 07.30 – 08.30
Fika 09.30 – 10.05
Lunch 11.30 – 13.00
Kvällsmat 16.30 – 17.10
Frukost ingår i serviceavgiften för internatare, medan övriga deltagare som äter frukost på skolan betalar 50:- till expeditionen.
Förmiddagsfika och lunch ingår som en del i skolans verksamhet för de långa kurserna och betalas via serviceavgiften. Kvällsmat ingår i internatares serviceavgift, för externatdeltagare kostar det 85:-. Betalning till expeditionen.
På helgerna lagar de deltagare som bor på skolans internat sin mat själva.
Avdrag för matkostnad medges vid minst fem sammanhängande arbetsdagars frånvaro, godkänd av rektor. Frånvaro som kan godkännas är när skolarbete utförs på annan ort, t.ex. gemensamma studieresor, praktik eller enskilda projektarbete, samt sjukfrånvaro.
Vid studieresa lämnar ansvarig lärare en lista till köket på vilka deltagare som reser med och mellan vilka datum resan varar.

Måndagsmöte
Måndagsmöte för hela skolan hålls vid förmiddagsfikat på måndagar kl 09.55 -10.05 och är obligatoriskt för alla. Här informeras om skolans aktiviteter, men även andra inslag välkomnas. Andra informationskanaler är t.ex. genom “VeckoNytt” som skickas via mail till deltagarnas skolmail.

NE – Nationalencyklopedin
Digitala uppslagsverket NE (Nationalencyklopedin) finns på skolans alla datorer. Du kan skapa ett eget konto för att komma åt NE överallt där du har internet.

Närvaro och frånvaro
Se “Studeranderättslig standard

Parkering
Parkeringsplatser finns på skolområdet och strax före uppfarten till Gamlebygymnasiet. Vid platsbrist, använd parkeringen vid Gamleby folkpark 100 meter bort. En del av parkeringen är skyltad personalparkering och är för skolans personal.

Posten
Brevlådan för utgående post finns vid skolans huvudentré. Den töms klockan 14.00 måndag till fredag. Ankommande post läggs ut i den vita lådan mittemot expeditionen omkring klockan 11.00 måndag till fredag.

Reception
I receptionen finns ekonomiassistent Maria Nilsson. Här kan du tex få hjälp med fakturafrågor.

Rökning
Rökning på skolområdet är endast tillåten vid grillplatsen som ligger vid internat- byggnaderna. Detta gäller även när det regnar eller snöar. Resten av skolans område är rökfri zon.

Sjukanmälan
Om du är sjuk
Sjukanmäl dig före klockan 08:45 till skolan på telefon 0493-13100 eller mejla gfhs.info@gamlegyfolkhogskola.se. Sjukanmäl dig varje dag eller meddela vilka dagar du kommer att vara sjuk. Det är bra om du också meddelar din kontaktlärare.
Sjukanmäl dig till Försäkringskassan här.
Det är viktigt att du sjukanmäler dig både till Folkhögskolan och Försäkringskassan redan första dagen. Läkarintyg krävs efter två veckors sjukdom. Mer information hittar du hos CSN. CSN kollar dina godkända sjukperioder hos Försäkringskassan. De påverkar kravet på ditt studieresultat och hur länge du får studera med studiemedel.

Om ditt barn är sjukt
Anmäl vård av barn till skolan på telefon 0493-13100 eller e-post gfhs.info@gamlegyfolkhogskola.se. Sjukanmäl dig varje dag eller meddela vilka dagar du kommer att vara sjuk. Det är bra om du också meddelar din kontaktlärare.
Anmäl vård av barn till CSN på telefon 0771-27 60 00 eller läs mer här www.csn.se/om-nagot-hander-eller-andras/vard-av-barn.html
Du ska skicka in blanketten ”Anmälan och försäkran vid tillfällig vård av barn” inom två veckor till CSN Postservice, 83381 Strömsund. Godkända ”Vård av barn”-perioder hos CSN påverkar kravet på ditt studieresultat och hur länge du får studera med studiemedel.

Skolteam
I skolteamet finns det särskilt stöd att få vid behov för att klara studierna eller för att hantera relationer till kamrater i klassen, på internatet eller i andra sammanhang. I skolteamet finns kurator, studievägledare, specialpedagog, internatansvarig, boendestöd på internatet, rektor samt biträdande skolledare.

Sopsortering och återvinning
På skolan arbetar vi tillsammans för en hållbar miljö. Alla på skolan sorterar sina egna sopor i de sorteringsstationer finns i skolbyggnaderna och på internatet. Miljöstation finns utanför huvudbyggnaden på baksidan av skolhuset emot internatet, matavfall slänger du vid kökets sopstation som är vid lastkajen, se karta.

Studeranderåd
I studeranderådet finns representanter från alla klasser. Studeranderådet är deltagarnas diskussions- och beslutsorgan. Studeranderådet för alla deltagarnas talan, arrangerar skolgemensamma aktiviteter och har möjlighet att utse representanter som finns med i lärarrådet.

Studeranderätt
Se “Studeranderättslig standard

Studieavbrott
Vid studieavbrott sker normalt ett uppföljningssamtal med kontaktläraren. Både skolan och deltagaren ska rapportera studieavbrottet till CSN.

Studieomdöme
Se “Studeranderättslig standard

Studie- och yrkesvägledning
Vill du prata om studieekonomi och studievägar, hör av dig till Eva Grenfeldt på eva.grenfeldt@gamlebyfolkhogskola.se, telefon 0493-13115 eller kom till SYV-expeditionen i biblioteket.

Utrymning av skolan
Vid t.ex. brand utrymmer alla omedelbart den lokal som de vistas i, larmar och går till uppsamlingsplatsen som är belägen på andra sidan Loftagatan, se karta. Om man befinner sig utanför huvudbyggnaden, utomhus, på internatet eller t.ex. i gymnastiksalen, så går man närmaste uteväg till uppsamlingsplatsen, d.v.s. man går INTE genom skolbyggnaden.

Utvärdering
Under kursens gång sker regelbundet återkommande muntliga utvärderingar i samtal med ansvarig lärare. Lärargruppen och skolledning diskuterar också regelbundet hur utbildningen i kurserna fungerar i särskilda kurskonferenser. Åtgärder vidtas i de fall där det är aktuellt.
Vid terminsslut höst och vår sker en mer omfattande skriftlig utvärdering, vanligen webb- baserad. Du fyller i en enkät som handlar om hur du upplever att vi har följt skolans måldokument och hur verksamheten har fungerat.
I den enskilda kursen gör läraren en egen utvärdering som tar upp dina upplevelser i klassrumssituationen, din egen utveckling och utvecklingen av dina kunskaper i det specifika ämnet. Utvärderingarna återkopplas till din grupp där ni diskuterar utfallet och föreslår förändringar. Skolan behandlar sedan utvärderingarna i särskilda planeringskonferenser i slutet av läsåret för eventuella förändringar inför nästa läsår.

Vilrum
Vilrum finns i Furan 7. Nyckel hämtas i receptionen.

/Uppdaterad 2022-08-19