Studiehandbok

Skolinformation – från A till Ö

 

Asken

I Asken finns ekonomiassistent Maria Nilsson. Här kan du t.ex. få hjälp med fakturafrågor.  Här finns också husfar Mats Wedel, IT-ansvarig Benny Persson och kommunikatör/IT-ansvarig Roger Lockneman.

 

Bastu

Bastun finns i gymnastiksalens omklädningsrum och kan användas enligt instruktionerna som finns vid bastun.

 

Behörigheter och studieplanering

Se “Studeranderättslig standard

 

Bibliotek

Biblioteket är öppet alla dagar för självbetjäning. Information om lånerutiner m.m. sker i början av läsåret. Böcker återlämnas i lådan som står i biblioteket. Karin Olsson är biblioteksansvarig.

 

Bussbokning

Skolans minibussar kan endast bokas av personal på skolan. En introduktionskurs kommer att ges till dem som ska köra bussarna. Bussarna får endast användas för  bruk i utbildningssammanhang. Resor med skolans bussar betalas av de studerande och ansvarig lärare/personal ansvarar för att betalning sker. Längre studieresor med skolans buss kostar 45 kr/mil. Resor inom Västerviks kommun ingår i serviceavgiften. Ansvarig personal ombesörjer att resorna betalas av deltagarna. Betalningen sker via faktura. Fyll alltid i mätarställningen i körjournalen både vid resans början och slut. När bussen hämtas måste listan på chaufför och passagerare lämnas (säkerhetsrutin) till skolassistent i receptionen.

Vid tankning eller parkering som betalas med skolans tankkort ta alltid kvitto/parkeringslapp, som lämnas till skolassistent i receptionen. Bussen återlämnas med minst en halv tank. Städa alltid bussen efter att den använts. Om panelen på fordonet indikerar någon varning, behov av påfyllnad av vätskor eller trasig lampa, skriver du upp det på den blankett som du får i samband med att du får nyckeln till bussen. Har du åsamkat någon skada på fordonet, ta då kontakt med biträdande skolledare.

 

Cyklar

Skolan har ett antal cyklar att låna ut till deltagare och personal. Cyklarna bokas och nycklar hämtas och lämnas i reception.

 

Datorer och trådlöst nätverk

Du som studerar på skolan har möjlighet att ansluta din egna dator till skolans trådlösa nätverk ”GFHS-skolwifi”. Lösenordet meddelas vid terminsstart. Hastigheten på det trådlösa nätverket är begränsad för att vi ska kunna erbjuda en rättvis fördelning av bandbredden. Detta kan innebära att bandbredden inte alltid räcker för strömmande media, t.ex. tjänster som svtplay.se och Netflix.

Dina användaruppgifter som du har för att logga in på skolans datorer är personliga och du ansvarar för allt som görs på datorn när du är inloggad. Lämna inte ut ditt användarnamn och lösenord till någon annan.

Skolarbete går alltid före annan användning av skolans datorer. Skolans skrivare är endast avsedda för utskrifter av skolarbeten och lektionsmaterial. Hjälp oss att bli mer miljövänliga och spara papper genom att göra dubbelsidig utskrift, samt bara skriva ut det som är nödvändigt för skolarbetet.

Försök efter bästa förmåga att förhindra att skadliga program förs in på skolans datorer. Kontrollera filer som du tar med dig från egen dator eller laddar ned från internet med ett antivirusprogram.

Det är inte tillåtet att via skolans nätverk och datorer surfa på hemsidor som har ett olagligt eller oetiskt innehåll. All webbtrafik loggas tillsammans med användarnamn och IP-adress och sparas för att i efterhand kunna användas vid utredning av överträdelser eller lagbrott.

Det är förbjudet att försöka gå runt de säkerhetsbegränsningar som finns på datorer och nätverk för att göra sådant som man inte har befogenhet till (t.ex. installera appar eller koppla bort accesspunkter).

 

Disciplinära åtgärder som t.ex. avstängning eller avskiljning 

Se “Studeranderättslig standard

 

Drogpolicy

Se “Studeranderättslig standard

 

Ekonomi, kostnader och fakturor

Se ”Studieekonomi

 

Expedition

Expeditionens öppettider är måndag till fredag 08:00 – 16:00 med lunchstängt 12:00-13:00 (med reservation för ändringar). På expeditionen finns rektor Pethra Bixo Larsson och biträdande skolledare Karolina Stolth.

 

Fairtrade 

I nedre dagrummet har skolan en Fairtrade-kiosk, där du kan fika eller kanske köpa en present. Här kan du också ta en rast, spela biljard eller sällskapsspel.

 

Folkhögskolans värdegrund  

Vårt motto är att mötas, lära och växa.

All verksamhet vid Gamleby folkhögskola vilar på en och samma värdegrund. Vår väg framåt utgår från Gamleby folkhögskolas tre värdeord:

Delaktighet

Vi arbetar tillsammans för att öka vår kunskap och förståelse så vi kan fatta självständiga beslut och påverka våra liv. Tillsammans deltar vi aktivt i samhället och bidrar till gemenskapen.

Nyfikenhet

Vi möter alla med öppenhet och utan fördomar. Vi uppmuntrar varandra och väcker lusten att lära oss nya saker. Tillsammans upptäcker vi världen omkring oss.

Hållbarhet

Vi strävar efter att tillgodose dagens behov utan att riskera framtida generationers möjligheter att sörja för sina behov. En hållbar utveckling som inbegriper såväl ekonomiska som sociala, kulturella, ekologiska och hälsofrämjande aspekter. Tillsammans bygger vi en framtid som fungerar för alla.

 

Folkhögskolans uppdrag

Se “Studeranderättslig standard

 

Fusk och plagiat

Se “Studeranderättslig standard

 

Försäkring

Se “Studeranderättslig standard

 

GDPR – dina personuppgifter (dataskyddsförordningen, rapportering och arkivering)

Se “Studeranderättslig standard

 

Gemensamma folkhögskoleaktiviteter 

Schemabrytande aktiviteter som vi alla går på engagerar hela skolan och är återkommande inslag under läsåret. Vårt stående tema är ”Hållbarhet”.

 

Gemensamma regler 

Vi respekterar skolans värdegrund.

Vi kommer i tid till lektionerna, samt är närvarande i all undervisning och i alla skolgemensamma aktiviteter på och utanför skolan. Se rubriken ”Närvaro och frånvaro”.

Vid sjukdom eller annan frånvaro, anmäler vi detta i Schoolsoft. Se rubriken ”Sjukanmälan”

Rökning är endast tillåten på särskilt avsedda platser. Se rubriken ”Rökning”.

Rökelse och levande ljus får ej användas, vare sig i skolbyggnaderna eller på internatet, med tanke på brandsäkerheten.

Vi är aktsamma om skolans lokaler och boendet för att få en trivsam studiemiljö.

Gamleby folkhögskola har nolltolerans på alkohol och droger

 

Google Workspace for Education  

Google Workspace for Education är skolans pedagogiska lärplattform och här har du bl.a. din mejl och digitala kommunikation med lärare och deltagare.

 

GTV 

GTV är folkhögskolans filial. Där bedrivs YH-utbildningen ”TV-produktionsspecialist” i lokaler på Gundelvägen 8C i Gamleby.

 

Internat 

Skolan har 71 rum på internatet. Här blir du en del i gemenskapen och har möjlighet att utvecklas även under fritiden. Du bor i ett eget möblerat rum och delar hall med garderober, toalett och dusch. Alternativt rum med egen toalett och dusch. Det finns möjlighet att koppla in egen TV, dator och telefon. Trådlöst bredband ingår. Alla internaten har uppehållsrum med kök och bild/ljudanläggning som du har tillgång till. Ni som delar uppehållsrum delar också ansvaret för städningen. Skolan tillhandahåller diskmedel och rengöringsmedel för de gemensamma dagrummen och korridorerna. Du sorterar dina sopor, se rubrik ”Återvinning”. Tvättstuga finns på varje plan i internatet(Hus Eken har tvättstugan i källaren.) Du bokar tvättid på bokningslistan. Meddela boendevärd eller internatansvarig om du ska ha en övernattande gäst. Gästen får stanna högst 7 dagar och det finns möjlighet att låna extrasäng av skolan.

Internatet ligger naturskönt i sluttningen ner mot Gamlebyviken. På fritiden har du tillgång till skolans bibliotek, kanoter, idrottshall och bastu. Det är inte tillåtet att medföra någon typ av husdjur på skolans internat. Internatmöten/Husmöten är obligatoriska för alla boende.

 

Intyg

Se “Studeranderättslig standard

 

Kontaktuppgifter

Gamleby folkhögskola

Loftagatan 36

594 32 Gamleby

Telefon: 010-357 58 00

E-post: info@gamlebyfolkhogskola.se

Hemsida: www.gamlebyfolkhogskola.se

 

GTV

Gundelvägen 8C

594 32 Gamleby

Telefon: 010-357 58 19

Hemsida: www.gtvgamleby.se

 

Rektor: Pethra Bixo Larsson, 010-357 58 02, pethra.bixo.larsson@gamlebyfolkhogskola.se,

Biträdande skolledare: Karolina Stolth, 010-357 58 13, karolina.stolth@gamlebyfolkhogskola.se

Studie- och yrkesvägledare: 010-357 58 15

Kök: 010-357 58 04 (1:e kock: 010-357 58 16)

Vaktmästare: 010-357 58 07

Vaktmästare:  010-357 58 08

Boendevärd/städ: 010-357 58 17, 072-462 96 29

Husfar/internat: 010-357 58 09, 070-288 99 39

Kurator: 072-239 47 61

 

Huvudman: Region Kalmar län, www.regionkalmar.se

 

Kurator 

Skolans kurator Ola Ankervik finns till stöd och hjälp under läsåret. Vi kommer tillsammans överens om hur kontakten ska se ut. Telefon 072-239 47 61 eller e-post ola.ankervik@gamlebyfolkhogskola.se eller kom till kuratorsexpeditionen i Eken 1.

 

Kurstider 

Se ”Kurstider

 

Lås 

Skollokalerna är öppna under skoldagarna, men låses på kvällen och helgen. Skolans internat är alltid låst. Om du behöver gå in i skolan när den är låst använder du din tagg. Om du tappar bort din tagg eller hittar en tagg som inte är din kontaktar du husfar eller receptionen. Borttappad/ny tagg kostar 100 kr.

 

Mat  

Matsalens öppettider, måndag till fredag
(ej öppet helger, helgdagar och lov)

Frukost: 7:30 – 8:30

Fika: 9:30 – 10:30

Lunch: 11:30 – 13:00

Middag: 16:30 – 17:10

Frukost ingår i boendekostnaden för dig som bor på skolans internat. Övriga deltagare som äter frukost på skolan betalar 41 kr, via Swish i matsalen.

Förmiddagsfika och lunch betalas via grundkostnaden och ingår för alla deltagare som en del av skolans verksamhet på de långa kurserna.

Middag ingår i boendekostnaden för dig som bor på skolans internat. Övriga deltagare som äter middag på skolan betalar 48 kr, via Swish i matsalen.

 

På helger, helgdagar och lov lagar de deltagare som bor på skolans internat sin egen mat.

Avdrag för matkostnad medges vid minst fem sammanhängande arbetsdagars frånvaro, godkänd av rektor. Frånvaro som kan godkännas är när skolarbete utförs på annan ort vid t.ex. gemensamma studieresor, praktik eller enskilda projektarbete, samt sjukfrånvaro.

Vid studieresa lämnar ansvarig lärare en lista till köket på vilka deltagare som reser med och mellan vilka datum resan varar.

 

Måndagsmöte 

Måndagsmöte för hela skolan hålls vid förmiddagsfikat på måndagar kl. 10:00 – 10:20 och är obligatoriskt för alla. Här informeras om skolans aktiviteter, men även andra inslag välkomnas. Andra informationskanaler är t.ex. genom “VeckoNytt” som skickas till deltagarnas skolmejl.

 

NE – Nationalencyklopedin

Digitala uppslagsverket NE (Nationalencyklopedin) finns på skolans alla datorer. Du kan skapa ett eget konto för att komma åt NE överallt där du har internet.

 

Närvaro och frånvaro

Se “Studeranderättslig standard

 

Parkering 

Parkeringsplatser finns på skolområdet och strax före uppfarten till Gamlebygymnasiet. Vid platsbrist, använd parkeringen vid Gamleby folkpark 100 meter bort. En del av parkeringen är skyltad personalparkering och är för skolans personal.

 

Posten 

Brevlådan för utgående post finns vid skolans huvudentré. Den töms kl. 14:00 måndag till fredag. Ankommande post till dig som bor på skolans internat läggs i skåp på expeditionen omkring kl. 11:00 måndag till fredag. Observera att paketleveranser inte mottagningsattesteras av skolans personal. Kom ihåg att beställa till utlämningsställe.

 

Reception 

I receptionen finns Maria Pettersson. Här kan du köpa skolmaterial.

 

Rökning

Rökning på skolområdet är endast tillåten vid grillplatsen vid internatbyggnaderna, på gaveln vid Fotohuset och på södra delen av parkeringen. Detta gäller även när det regnar eller snöar. Resten av skolans område är rökfri zon.

 

Sjukanmälan 

Om du är sjuk

  1. Sjukanmäl dig före kl. 08:45 i Schoolsoft
  2. Sjukanmäl dig till Försäkringskassan här.

Det är viktigt att du sjukanmäler dig både till folkhögskolan och Försäkringskassan redan första dagen. Läkarintyg krävs efter två veckors sjukdom. Mer information hittar du hos CSN.

CSN stämmer av dina godkända sjukdagar hos Försäkringskassan. Det påverkar kravet på ditt studieresultat och hur länge du får studera med studiemedel.

Om ditt barn är sjukt

  1. Anmäl vård av barn i Schoolsoft
  2. Anmäl vård av barn till CSN på telefon 0771-27 60 00 eller e-post här

Du ska efter det skicka in blanketten  ”Anmälan och försäkran vid tillfällig vård av barn” inom två veckor till CSN Postservice, 83381 Strömsund. Godkända ”Vård av barn” perioder hos CSN påverkar kravet på ditt studieresultat och hur länge du får studera med studiemedel.

 

Skolteam

I skolteamet finns det särskilt stöd att få vid behov för att klara studierna eller för att hantera relationer till kamrater i klassen, på internatet eller i andra sammanhang. I skolteamet finns kurator, specialpedagog, internatansvarig, boendevärd, studievägledare, rektor samt biträdande skolledare.

 

Sopsortering och återvinning

På skolan arbetar vi tillsammans för en hållbar miljö. Alla på skolan sorterar sina egna sopor i de sorteringsstationer finns i skolbyggnaderna och på internatet. Miljöstation finns utanför huvudbyggnaden på baksidan av skolhuset emot internatet, matavfall slänger du vid kökets sopstation som är vid lastkajen, se karta.

 

Studeranderåd 

I studeranderådet finns representanter från alla klasser. Studeranderådet är deltagarnas diskussions- och beslutsorgan. Studeranderådet för alla deltagarnas talan, arrangerar skolgemensamma aktiviteter och har möjlighet att utse representanter som finns med i lärarrådet.

 

Studeranderätt

Se “Studeranderättslig standard

 

Studieavbrott 

Vid studieavbrott sker normalt ett uppföljningssamtal med kontaktläraren. Både skolan och deltagaren ska rapportera studieavbrottet till CSN.

 

Studieomdöme

Se “Studeranderättslig standard

 

Studie- och yrkesvägledning 

Vill du prata om studieekonomi och studievägar, hör av dig till Eva Grenfeldt på eva.grenfeldt@gamlebyfolkhogskola.se, telefon 010-357 58 15 eller kom till SYV-expeditionen i biblioteket.

 

Utrymning av skolan 

Vid t.ex. brand utrymmer alla omedelbart den lokal som de vistas i, larmar och går till uppsamlingsplatsen som är belägen på andra sidan Loftagatan, se karta. Om man befinner sig utanför huvudbyggnaden, utomhus, på internatet eller t.ex. i gymnastiksalen, så går man närmaste uteväg till uppsamlingsplatsen, d.v.s. man går INTE genom skolbyggnaden.

 

Utvärdering 

Under kursens gång sker regelbundet återkommande muntliga utvärderingar i samtal med ansvarig lärare. Lärargruppen och skolledning diskuterar också regelbundet hur utbildningen i kurserna fungerar i särskilda kurskonferenser. Åtgärder vidtas i de fall där det är aktuellt.

Vid terminsslut höst och vår sker en mer omfattande skriftlig utvärdering, vanligen webbaserad. Du fyller i en enkät som handlar om hur du upplever att vi har följt skolans måldokument och hur verksamheten har fungerat.

I den enskilda kursen gör läraren en egen utvärdering som tar upp dina upplevelser i  klassrumssituationen, din egen utveckling och utvecklingen av dina kunskaper i det specifika  ämnet. Utvärderingarna återkopplas till din grupp där ni diskuterar utfallet och föreslår  förändringar. Skolan behandlar sedan utvärderingarna i särskilda planeringskonferenser i slutet  av läsåret för eventuella förändringar inför nästa läsår.

 

Vilrum 

Vilrum finns i Eken 5. Nyckel hämtas i receptionen.

 

 

/Uppdaterad 2023-08-18