Studieekonomi

ANMÄLNINGSAVGIFT

När du blir antagen ska du betala in en anmälningsavgift som är din bekräftelse på att du vill ha din plats. Det är viktigt att du betalar in avgiften för att inte riskera att gå miste om din plats. Denna avgift dras av mot kommande fakturor.

 

KOSTNADER

Klicka här för att se aktuell prislista (PDF).

All undervisning är kostnadsfri, men som kursdeltagare betalar du en serviceavgift i förskott varje månad enligt räkning.

Serviceavgift om du inte bor på skolans internat
Avgiften täcker lunch och förmiddagskaffe/-te, måndag till fredag (ej helg- och lovdagar), läromedel upp till en kostnad av 2 000 kronor per läsår, grundpaket av förbruknings- och undervisningsmaterial, trådlöst internet, viss kopiering och utskrifter, försäkringskostnader, licenser och extra kost vid samkväm. I serviceavgiften ingår inte kostnader vid studieresor och studiebesök.

Serviceavgift om du bor på skolans internat
Avgiften täcker, förutom allt som nämns ovan, även logi i enkelrum, samt frukost och kvällsmat, måndag till fredag (ej helg- och lovdagar).

På internatet finns även enkelrum med egen toalett och dusch. Serviceavgiften för dessa rum är högre och de är i första hand avsedda för deltagare med särskilda behov.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar som vår huvudman Region Kalmar län kan besluta gällande kostnader.

 

STUDIEHJÄLP

Du kan få studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20 år och den beviljas utan ansökan. Inackorderingstillägg och extra tillägg ansöker du själv om hos CSN.

 

STUDIEMEDEL

Du kan få studiemedel från och med höstterminen det år du fyller 20 år. Studiemedel består av en bidragsdel och en lånedel.

Du kanske kan få det högre bidraget från CSN om du uppfyller deras villkor. Läs mer om Högre bidrag för vissa studier hos CSN.

Det finns även tilläggsbidrag för dig med barn, samt tilläggslån och merkostnadslån. Kontakta CSN på www.csn.se, telefon 0771-27 60 00, eller Gamleby folkhögskola för mer information. Ansökan sker via CSN:s hemsida.

 

UTBILDNINGSNIVÅ HOS CSN

Hos CSN finns tre olika utbildningsnivåer med studiemedelsveckor. Här ser du på vilken nivå våra kurser ligger på hos CSN:

Grundskolenivå/gymnasienivå: Allmän kurs

Gymnasienivå: Fotografiska processer distans, Gestaltande fotografi, Hållbar textil – grund, sömnad, vävning, remake

Eftergymnasial nivå: Fritidsledarutbildning, Socialpedagogutbildning, Utbildning i socialt arbete, Undersköterskeutbildning, Lärarassistentutbildning, TV-produktionspecialist GTV