Studieekonomi

ANMÄLNINGSAVGIFT

När du blir antagen ska du betala in en anmälningsavgift som är din bekräftelse på att du vill ha din plats. Det är viktigt att du betalar in avgiften för att inte riskera att gå miste om din plats. Denna avgift dras av mot kommande fakturor.

 

KOSTNADER

Inför kursstart hösten 2023 kommer höjningar av serviceavgifter och internathyror att genomföras. Den nya prislistan beslutas av styrelsen i början av 2023.

All undervisning är kostnadsfri, men som kursdeltagare betalar du en serviceavgift i förskott varje månad enligt räkning. På kursidorna kan du se kostnaderna för respektive utbildning. Boendekostnader tillkommer om du bor på skolans internat.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar som vår huvudman Region Kalmar län kan besluta gällande kostnader.

 

STUDIEHJÄLP

Du kan få studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20 år och den beviljas utan ansökan. Inackorderingstillägg och extra tillägg ansöker du själv om hos CSN.

 

STUDIEMEDEL

Du kan få studiemedel från och med höstterminen det år du fyller 20 år. Studiemedel består av en bidragsdel och en lånedel.

Du kanske kan få det högre bidraget från CSN om du uppfyller deras villkor. Läs mer om Högre bidrag för vissa studier hos CSN.

Det finns även tilläggsbidrag för dig med barn, samt tilläggslån och merkostnadslån. Kontakta CSN, tel: 0771-27 60 00, eller oss på Gamleby folkhögskola, tel: 0493-131 00, för mer information. Ansökan sker via CSN:s hemsida.

 

UTBILDNINGSNIVÅ HOS CSN

Hos CSN finns tre olika utbildningsnivåer med studiemedelsveckor. Här ser du på vilken nivå våra kurser ligger på hos CSN:

Grundskolenivå/gymnasienivå: Allmän kurs

Gymnasienivå: Fotografiska processer distans, Gestaltande fotografi, Hållbar textil – grund, sömnad, vävning, remake

Eftergymnasial nivå: Fritidsledarutbildning, Socialpedagogutbildning, Utbildning i socialt arbete, Undersköterskeutbildning, Lärarassistentutbildning, TV-produktionspecialist GTV