Studieekonomi

Anmälningsavgift

När du blir antagen ska du betala in en anmälningsavgift som är din bekräftelse på att du vill ha din plats. Det är viktigt att du betalar in avgiften för att inte riskera att gå miste om din plats. Denna avgift dras av mot kommande fakturor.

 

Kostnader

Undervisningen i sig är avgiftsfri, dock tillkommer följande kostnader:

 

Om du inte bor på skolan betalar du 412,50 kr per vecka – sammanlagt 1650 kr per 4 veckor (varav 1200 kr för obligatorisk kost och 450 kr i serviceavgift). Detta täcker förmiddagsfika och lunch (ej helg- och lovdagar), vissa läromedel, trådlöst internet, viss kopiering och datorutskrifter, försäkringskostnader, tillgång till skolans buss vid studieresor, licenser och extra kost vid samkväm. I serviceavgiften ingår inte kostnader för studieresor och studiebesök.

Kostnader för material, kurslitteratur och inriktningsveckor kan tillkomma – fråga din kontaktlärare och se respektive kurssida för mer information.

Kostnaderna för dig som studerar på distans eller studerar deltid varierar beroende på antal kursträffar m.m.

 

Om du bor på skolan betalar du 412,50 kr per vecka – sammanlagt 1650 kr per 4 veckor (varav 1200 kr för obligatorisk kost och 450 kr i serviceavgift). Detta täcker förmiddagsfika och lunch (ej helg- och lovdagar), vissa läromedel, trådlöst internet, viss kopiering och datorutskrifter, försäkringskostnader, tillgång till skolans buss vid studieresor, licenser och extra kost vid samkväm. I serviceavgiften ingår inte kostnader för studieresor och studiebesök.

Du betalar även för logi samt obligatorisk frukost och middag till en kostnad av 845 kr per vecka (avgiftsfritt under lov) – sammanlagt 3380 kr per 4 veckor.

Vid särskilda behov finns boende med egen wc och dusch till en kostnad av 1 005 kr per vecka – sammanlagt 4020 kr per 4 veckor.

Sammanlagd kostnad (grundkostnad + boendekostnad) per 4 veckor (20 vardagar) för dig som bor på skolans internat är följande:

Enkelrum med delad wc/dusch, 5030 kr (i husen Granen, Furan och Häggen)
Enkelrum med egen wc/dusch, 5670 kr (i huset Eken)
Dubbelrum med egen wc/dusch, 4820 kr i månaden per person (i huset Eken)

Kostnader för material, kurslitteratur och inriktningsveckor kan tillkomma – fråga din kontaktlärare och se respektive kurssida för mer information.

 

Vi reserverar oss för av Region Kalmar län beslutade ändringar gällande kostnader. 

 

Fakturor

Du som inte bor på skolan får följande fakturor under läsåret 2023/2024:

Faktura 1, förfallodag 15/9, 1875 kr

Faktura 2, förfallodag 30/9, 1650 kr

Faktura 3, förfallodag 31/10, 1650 kr

Faktura 4, förfallodag 30/11, 1650 kr

Faktura 5, förfallodag 31/1, 2475 kr

Faktura 6, förfallodag 28/2, 1650 kr

Faktura 7, förfallodag 31/3, 1650 kr

Faktura 8, förfallodag 30/4, 1650 kr

Faktura 9, förfallodag 31/5, 1050 kr

 

Ingen faktura i december. Kostnader för material, kurslitteratur och inriktningsveckor kan tillkomma – fråga din kontaktlärare och se respektive kurssida för mer information.

 

Du som bor på skolans internat får följande fakturor under läsåret 2023/2024:

Faktura 1, förfallodag 15/9
Granen/Furan/Häggen 5159 kr, Eken enkel 5799 kr, Eken dubbel 4948 kr

Faktura 2, förfallodag 30/9
Granen/Furan/Häggen 5030 kr, Eken enkel 5670 kr, Eken dubbel 4820 kr

Faktura 3, förfallodag 31/10
Granen/Furan/Häggen 5030 kr, Eken enkel 5670 kr, Eken dubbel 4820 kr

Faktura 4, förfallodag 30/11
Granen/Furan/Häggen 5030 kr, Eken enkel 5670 kr, Eken dubbel 4820 kr

Faktura 5, förfallodag 31/1
Granen/Furan/Häggen 6343 kr, Eken enkel 7495 kr, Eken dubbel 5965 kr

Faktura 6, förfallodag 28/2
Granen/Furan/Häggen 5030 kr, Eken enkel 5670 kr, Eken dubbel 4820 kr

Faktura 7, förfallodag 31/3
Granen/Furan/Häggen 5030 kr, Eken enkel 5670 kr, Eken dubbel 4820 kr

Faktura 8, förfallodag 30/4
Granen/Furan/Häggen 5030 kr, Eken enkel 5670 kr, Eken dubbel 4820 kr

Faktura 9, förfallodag 31/5
Granen/Furan/Häggen 5030 kr, Eken enkel 5670 kr, Eken dubbel 4820 kr

 

Ingen faktura i december. Kostnader för material, kurslitteratur och inriktningsveckor kan tillkomma – fråga din kontaktlärare och se respektive kurssida för mer information.

 

Vi tar hänsyn till CSNs utbetalningar av studiemedel. Därför får du en högre faktura i början av terminen och ingen i december.

Vi skickar i regel ut en faktura var fjärde vecka. Du betalar bara mat för de veckor det är undervisning på skolan. Om du bor på internatet betalar du även internathyra så länge du har ett kontrakt.

Har du frågor om dina fakturor, vänd dig till Maria Nilsson i Asken, telefon: 010-357 58 01, e-post: maria.nilsson@gamlebyfolkhogskola.se.

 

Om räkningen inte blir betald kommer du bli kontaktad av skolans administration för att komma tillrätta med din betalningssituation. Om du inte följer överenskommelsen händer följande:

Du blir uppsagd från internatet och du kommer inte heller ha möjlighet att äta på skolan.

Även samhällets rutiner för obetalda fakturor sätter igång, vilka vi på skolan inte kan påverka.

  1. Efter sista inbetalningen går kravet från Region Kalmar län till Visma Collectors som därmed tar över indrivningen av betalningen. De lägger till uppläggningskostnad och ränta.
  2. Om betalningen dröjer ytterligare lämnar Visma Collectors ett betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten och en ny uppläggningskostnad samt ränta tillkommer.
  3. Vid ytterligare dröjsmål med betalning begär Kronofogdemyndigheten indrivning och ger dig en betalningsanmärkning.

Viktigt! Det kostar pengar för varje dag som fakturan ligger obetald både hos Visma Collectors och hos Kronofogdemyndigheten.

 

Studiehjälp

Du kan få studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20 år och den beviljas utan ansökan. Inackorderingstillägg och extra tillägg ansöker du själv om hos CSN.

 

Studiemedel

Du kan få studiemedel från och med höstterminen det år du fyller 20 år. Studiemedel består av en bidragsdel och en lånedel.

Du kanske kan få det högre bidraget från CSN om du uppfyller deras villkor. Läs mer om Högre bidrag för vissa studier hos CSN.

 

Det finns även tilläggsbidrag för dig med barn, samt tilläggslån och merkostnadslån. Kontakta CSN, webb: csn.se, telefon: 0771-27 60 00, eller oss på Gamleby folkhögskola, telefon: 010-357 58 00, för mer information. Ansökan sker via CSN:s hemsida.

 

Utbildningsnivå hos CSN

Hos CSN finns tre olika utbildningsnivåer med studiemedelsveckor. Här ser du på vilken nivå våra kurser ligger på hos CSN:

Grundskolenivå/gymnasienivå: Allmän kurs

Gymnasienivå: Fotografiska processer distans, Gestaltande fotografi, Hållbar textil – grund, sömnad, vävning, remake

Eftergymnasial nivå: Fritidsledarutbildning, Socialpedagogutbildning, Utbildning i socialt arbete, Undersköterskeutbildning, Lärarassistentutbildning, TV-produktionspecialist GTV