Vid sjukdom

OM DU ÄR SJUK

1. Sjukanmäl dig före klockan 08:45 via SchoolSoft. Det är bra om du även meddelar din kontaktlärare.

2. Sjukanmäl dig till Försäkringskassan.

 

OM DITT BARN ÄR SJUKT

1. Anmäl vård av barn till skolan via SchoolSoft. Det är bra om du även meddelar din kontaktlärare.

2. Anmäl vård av barn på CSN:s hemsida eller via telefon 0771-27 60 00.

Du ska därefter skicka in blanketten ”Anmälan och försäkran vid tillfällig vård av barn” som du skickar inom två veckor till CSN.

Godkända ”Vård av barn”-perioder hos CSN påverkar kravet på ditt studieresultat och hur länge du får studera med studiemedel.

 

TILLBAKA PÅ SKOLAN ELLER NY FRÅNVAROANMÄLAN

Anmäl till expeditionen när du är tillbaka på skolan igen. Är du borta så att det blir över en helg skall ny frånvaroanmälan göras på måndag morgon till skolan.

 

VIKTIGT ATT SJUKANMÄLA

Det är viktigt att du sjukanmäler dig både till folkhögskolan och Försäkringskassan redan första dagen. Läkarintyg krävs efter två veckors sjukdom. Mer information hittar du på CSN:s hemsida.

CSN stämmer av dina godkända sjukperioder med Försäkringskassan. De påverkar kravet på ditt studieresultat och hur länge du får studera med studiemedel.