Information om ansökan

Antagningskrav

För att kunna söka och bli antagen till våra kurser ska du:

– Fylla minst 18 år det år som kursen börjar.

– Ha skickat in en komplett ansökan.

– Vara motiverad och ha möjlighet att kunna bedriva studier genom att kunna beskriva mål och förväntningar på dig själv, kursen och skolan.

– Om du tidigare har missbrukat alkohol eller andra droger måste du vara färdigrehabiliterad.

 

Behörighetskrav

Några av våra kurser har specifika antagningskrav som du kan läsa om på respektive kurssida. 

 

Så här går ansökan till

På kurssidan klickar du på länken ”Ansök via SchoolSoft”, som tar dig till kursens ansökningsformulär. Om du inte har en inloggning hos Schoolsoft fyller du i dina personuppgifter och skapar ett konto.

Därefter fyller du i kursens ansökningsformulär och laddar upp dina bilagor.

Bilagor som du kan förbereda innan du påbörjar din ansökan är:

  • Personligt brev med foto där du berättar om dig själv och dina studieplaner
  • Kopior av skolbetyg (om du har)
  • Arbetsintyg (om du har)

Till flera utbildningar ska ytterligare bilagor bifogas ansökan, ofta i form av bilder av arbetsprover. Mer information om detta hittar du på respektive kurssida.

Skicka in din ansökan före sista ansökningsdag för att vara säker på att komma med i första antagningsomgången. Om sista ansökningsdag passerat och vi har lediga platser kan du fortfarande söka till kursen.

Om det står ”Löpande antagning” vid ansökningsdag betyder det att vi behandlar ansökningarna vartefter de kommer in ända fram till kursstart.

Om du har behöver hjälp med att genomföra ansökan är du varmt välkommen att ringa oss på 010-357 58 00.

 

Så här går antagningen till

Vi tar emot din ansökan och en bekräftelse på mottagen ansökan skickas till din e-postadress inom 3 arbetsdagar. Du får även besked om du eventuellt behöver komplettera din ansökan med personbevis, personligt brev och/eller tidigare betyg.

Din ansökan behandlas därefter av kursföreståndare och lärare; rutinerna kan variera från kurs till kurs.

Beslut om antagning fattas av skolans rektor och vi skickar antagningsbeskedet till din e-postadress där det står om du fått en plats på kursen. I antagningsbeskedet får du även veta datum och tid för kursstart.

Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på felaktiga grunder kan du överklaga till skolans styrelse. Ledamöternas kontaktuppgifter finner du här. Om du, efter att styrelsen behandlat ditt ärende, fortfarande inte anser dig rättvist behandlad kan du vända dig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR).

 

Hur du tackar ja till erbjuden plats

Du tackar JA till erbjuden plats genom att betala in anmälningsavgiften. Om du inte vill ha din plats och lämnar återbud så är vi tacksamma om du tackar nej via e-post, info@gamlebyfolkhogskola.se, eller telefon, 010-357 58 00.

För att behålla den plats du antagits till är det viktigt att du betalar in anmälningsavgiften i tid. Om du önskat boende på skolans internat så är det först när du betalat anmälningsavgiften som du hamnar i boendekön.

Anmälningsavgiften dras sedan av mot kommande faktura när du startar din utbildning hos oss.