Larmade lokaler och kamerabevakning

Larmade lokaler

Vissa låsta lokaler på Gamleby folkhögskola är larmade då dessa tidigare blivit utsatta för inbrott. Larmet aktiveras om dörrar öppnas obehörigt, vid rörelse i lokalen när larmet är aktiverat, samt om fönster krossas. Som deltagare får du vid kursstart instruktioner av din lärare om hur du hanterar larmet.

 

Kamerabevakning

Vissa låsta lokaler på Gamleby folkhögskola kamerabevakas då dessa tidigare blivit utsatta för inbrott. Kamerorna aktiveras vid rörelse i lokalen och spelar in video och ljud. Vid misstanke om brott kan skolans IT-ansvariga på uppdrag av skolans rektor ta fram video- och ljudupptagningar som i sin tur kan vara till hjälp vid polisutredning. I övrigt finns ingen åtkomst till kamerabevakningen. Upptagningarna sparas i en månad och raderas därefter automatiskt kontinuerligt. Mer information om hur skolan hanterar personuppgifter finns här: Gamleby folkhögskola och GDPR.