Studeranderätt

Du kan påverka

Demokrati och inflytande är viktigt. Du kan påverka genom samtal med lärare, SYV och rektor eller genom klassråd och studeranderåd. I studeranderådet finns representanter från alla klasser. Studeranderådet för alla kursdeltagarnas talan, arrangerar skolgemensamma aktiviteter och har möjlighet att närvara i lärarrådet.

 

Studeranderättslig standard

Vi följer Folkbildningsrådets studeranderättsliga standard. Om du, som går en lång kurs, tycker att skolan har behandlat dig orättvist eller undanhållit information kan du vända dig i följande ordning till:
1.   Lärare, kontaktuppgifter
2.   Rektor, Pethra Bixo Larsson, pethra.bixo.larsson@gamlebyfolkhogskola.se, 010-357 58 02
2.   Folkhögskolans styrelse, kontaktuppgifter
3.   Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR), kontaktuppgifter

FSR:s uppgift är att stärka de folkhögskolestuderandes rättsliga standard. FSR består av företrädare för RIO, SKL, studerande samt en oberoende jurist. De tar upp ärenden som berör följande:

  • Information innan kursdeltagaren är antagen och vid kursstart.
  • Deltagarinflytande och studeranderätt.
  • Avgiftsfri undervisning.
  • Intyg.
  • Om en kurs upphör eller ställs in.
  • Utvärdering.
  • Försäkringar.
  • Disciplinära åtgärder.
  • Arkiv- och sekretessregler.

Folkhögskolans beslut om studieomdöme och behörigheter kan inte prövas av FSR. Folkhögskolan faller under förvaltningslagen, offentlighetsprincipen, sekretesslagen och arbetsmiljölagen.

Läs mer i Gamleby folkhögskolas studeranderättsliga standard 2023-2024 (PDF).