Serviceförfrågan

Jag behöver hjälp

Du som är deltagare eller personal på Gamleby folkhögskola kan skicka in en serviceförfrågan via webbformulär.

Beskriv gärna ditt ärende så utförligt som möjligt. Om vi behöver ytterligare information kontaktar vi dig. Efter utförd åtgärd informerar vi dig antingen via e-post eller muntligen.

OBS! Om du inte använder en Chromebook från skolan så behöver du logga in med ditt Google Workspace-konto.

 

Ärende som gäller skolans fysiska miljö.

Ärende som gäller skolans IT.

Ärende som gäller skolans kök och servering.