Jag behöver hjälp

Serviceförfrågan

Du som är deltagare eller personal på Gamleby folkhögskola kan skicka in en serviceförfrågan.

Du behöver logga in med ditt Google Workspace-konto och därefter beskriva ditt ärende så utförligt som möjligt. Om vi behöver ytterligare information kontaktar vi dig och efter utförd åtgärd informerar vi dig antingen via e-post eller muntligen.

Ärende som gäller skolans fysiska miljö.

Ärende som gäller skolans IT.

Ärende som gäller skolans kök och servering.