Ekopsykologi

Kursen är fullsatt

Ekopsykologin syftar till att läka och stärka våra känslomässiga band till resten av naturen, stödja oss i att utveckla mer omsorgsfulla och ömsesidiga relationer till det levande och skapa de psykologiska förutsättningarna för ett ekologiskt samhälle.

 

Utforska och upplev naturens intelligens och läkande kraft

”Ekopsykologi – Jorden är själens hem” är en ettårig utbildning som ges i samarbete med föreningen Lodyn. Genom de fyra årstiderna får du ta del av ekopsykologins olika aspekter genom praktiska och teoretiska studier. Utbildningen låter dig utforska och uppleva naturens intelligens och läkande kraft och ger dig möjlighet att återfinna en mer besjälad relation till Jorden och till ditt eget liv. Du får kraftfulla ekopsykologiska verktyg att använda i ditt arbete för omställningen till ett hållbart samhälle.

Utbildningen vänder sig till dig som:
– vill utforska nya (och uråldriga) sätt att se på och erfara relationen mellan människa och övrig natur
– är berörd av vad som händer i världen idag och vill hitta ett meningsfullt sätt att leva i en tid av stora förändringar
– vill vara förändringsagent i omställningen till ett ekologiskt samhälle
– är verksam inom miljö/hållbarhetssektorn och behöver hantera stress och utmattning
– är verksam inom hälso-/sjukvård, omsorg och rehabilitering och vill börja med eller vidareutveckla ekoterapeutisk behandling
– är verksam inom skola eller annan pedagogisk verksamhet och vill börja med eller vidareutveckla naturbaserad pedagogik
– vill ta del av naturens läkande kraft, finna inspiration och nya visioner om en hållbar värld.

Vad är ekopsykologi?
Ekopsykologin undersöker relationen mellan människan och naturen ur ett psykologiskt och existentiellt perspektiv. Flera av vår tids stora kriser beror på att psyke och natur har separerats i den moderna civilisationen. Som respons på detta erbjuder ekopsykologin ett helhetsperspektiv på psyke, samhälle och natur, som hjälper oss att finna vägar bortom separationen.

 

Kursinnehåll

I utbildningen används upplevelsebaserade övningar där du skapar kontakt och dialog med den levande världen omkring dig – med bergen, träden, vattnet, vinden och djuren – och återknyter till din subjektiva sida, kroppsliga intelligens och ditt vilda själv.

Centrala delar i utbildningen är
– Föreläsningar, samtal och egenstudier kring ekopsykologins teori och praktik
– Personliga dialoger om vårt förhållande till livet och moder jord
– Konstnärliga och symboliska uttrycksformer
– Ekoterapi
– Upplevelsebaserade övningar i naturen
– Inspiration från urfolk och äldre traditioner
– Utesittning i det vilda

Mellan utbildningstillfällena läser du litteratur och praktiserar det du lärt dig i din vardag. Du har kontinuerlig kontakt med lärare och övriga kursdeltagare online och får varje vecka utskick med ”naturinspirationer” som underlättar den egna praktiken hemma. Under utbildningen ingår du i en mindre studiegrupp som har kontakt mellan utbildningstillfällena. Du kommer även att göra ett eget fördjupningsarbete.

Varje utbildningstillfälle har ett eget tema
Steg 1: In i det vilda
Där vi utforskar ekopsykologins bakgrund och principer och övar grundläggande rutiner i naturvakenhet.
Steg 2: Ett psyke stort som Jorden
Där vi vidgar psyket och medvetandet i tid och rum och erfar oss som något större och djupare än ett separat själv.
Steg 3: Aktivt hopp
Där vi äger och hedrar vår smärta inför världens tillstånd och undersöker hur vi kan hantera denna smärta på ett sätt som leder till kraft och engagemang, snarare än ångest och uppgivenhet.
Steg 4: Aktivismens inre dimension
Där vi fokuserar på hur ekopsykologin på ett konkret sätt kan användas i samhällsomställning. Hur kan vi låta ekopsykologins gåvor och insikter komma resten av samhället till del?
Steg 5. Den röda tråden – att leva sitt kall
Där vi integrerar de kunskaper och erfarenheter vi varit med om under året till en helhet, bland annat genom att genomföra en så kallad utesittning.

Här kan du ladda ner kursens litteraturlista (PDF).

 

Kursträffar

Följande kursträffar och webbinarier är inplanerade för läsåret 2024/2025:

Steg 1: 30 juli-4 aug, 2024, internatboende, Gamleby folkhögskola
Webbinarium 1: 24 augusti 3 timmar, kl. 9-12
Webbinarium 2: 23 september, kl. 19-20.30
Steg 2: 3-6 okt, 2024, internatboende, Gamleby folkhögskola
Webbinarium 3: 9 november, kl. 9-12
Webbinarium 4: 9 december, 19-20.30
Webbinarium 5: 13 januari, kl. 19-20.30
Webbinarium 6: 27 januari, kl. 19-20.30
Steg 3: 6-9 februari, 2025, internatboende, Gamleby folkhögskola
Webbinarium 7: 8 mars, kl. 9-12
Webbinarium 8: 24 mars, kl. 19-20.30
Webbinarium 9: 14 april kl. 19-20.30
Steg 4: 24-27 april, 2025, internatboende, Gamleby folkhögskola
Webbinarium 10: 17 maj, kl. 9-12
Webbinarium 11: 2 Juni, kl. 19-21
Steg 5: 24-29 juni, 2025, internatboende, Gamleby folkhögskola

Med reservation för ändringar.

 

Ansökan

Förutsättningar för deltagande: Du kommer som kursdeltagare att behöva vara öppen för att delta i gemensamma processer och aktiviteter och att mellan träffarna ta eget ansvar för studier och övningar. Ju mer du tar ansvar för ditt lärande och ger det tid, desto mer kommer du att få ut av utbildningen. Vi kommer röra oss en hel del i skog och mark och du bör därför ha förutsättningar för att klara detta.

 

CSN

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN på gymnasienivå. Vid distansstudier kan du även söka merkostnadslån för både resor och boende när du behöver åka till Gamleby.

 

Kursen är fullsatt