Fotografiska processer – distans

Kursen är fullsatt

Vill du fördjupa dig i fotografiets inneboende möjligheter och utveckla din visuella gestaltning?

 

ÖVERSIKT

Det här är en kurs för dig som vill reflektera över den kreativa processen och diskutera dina bilder för att bättre kunna beskriva och utveckla din visuella gestaltning. Kursen riktar sig till dig som har grundläggande tekniska kunskaper i fotografering och bildkommunikation samt kan arbeta med fotografi på egen hand. Du har tillgång till vägledning och professionella råd under hela utbildningen.

Att studera på distans innebär att det mesta av undervisningen sker via internet. Det är flexibelt och bekvämt för dig som inte kan eller vill flytta och som kanske vill jobba samtidigt som du studerar.

Undervisningen varvar internetbaserade praktiska övningar med teoretiska studier i fotografi. Konstruktiv bildkritik och diskussioner utgör en viktig del i utbildningen. Du kommer att få träna dig på att tala om och förstå dina egna och andras bildprojekt.

Du som antas till kursen förväntas ha en stark egen drivkraft. Under utbildningen ligger tyngdpunkten på att genomföra och presentera ett självständigt gestaltande arbete. Kursens huvudsakliga syfte är att förbereda dig för högre fotografiska studier eller professionell konstnärlig verksamhet.

Tidningen Kamera & Bild har gjort ett stort reportage om våra fotoutbildningar. Du kan läsa det här.

 

KURSINNEHÅLL

Kursen har en studietakt på 100 % och inleds med en gemensam träff i Gamleby. Här lär du känna de andra deltagarna och deras arbeten. Dessa dagar går vi också igenom Google Classroom som är kursens undervisningsplattform.

Därefter arbetar vi med veckovis kontakt mellan deltagare och lärare. Varje vecka har vi kritikklass eller handledningssamtal då vi fördjupar oss i våra fotografiska arbeten och reflekterar över utförda uppgifter. Du förväntas vara aktiv i våra gruppdiskussioner.

I vårt digitala klassrum följer du föreläsningar och workshops. Kursen har också en egen diskussionsgrupp som du alltid har tillgång till online. Där kan du prata med lärare och kurskamrater oavsett var i världen du befinner dig för tillfället.

För att lyckas med studierna behövs självdisciplin. God närvaro och genomförande av uppgifter krävs för att kunna fortsätta kursen till nästa moment.

I slutet av januari har vi en gemensam träff i Gamleby. Till den bjuder vi in en fotograf eller konstnär som ger dig inspiration i ditt arbete. Kursen avslutas i slutet av maj eller början av juni med en gemensam utställning i Stockholm.

 

KURSTRÄFFAR

Följande datum är inplanerade för kursträffar:

Första träffen i Gamleby: 26-27 augusti 2021
Paris Photo (valfritt): 10-12 november 2021
Inspirationsträff Gamleby: 13-14 januari 2022
Utställning i Stockholm: Vecka 21 (ca 23-27 maj) 2022

 

ANSÖKAN

Du förväntas ha grundläggande kunskaper i fotografisk teknik, bildkommunikation och god datorvana samt vara initiativrik och självständig.

Antagningen sker utifrån Skype-intervjuer och 8 till 10 arbetsprover, som du skickar med din ansökan. Vi bedömer konstnärlig skicklighet och kvalitet samt din lämplighet och förutsättning att tillgodogöra dig utbildningen.

För att genomföra utbildningen behöver du följande arbetsredskap:
– Egen kamerautrustning
– Dator med internetuppkoppling och headset
– Adobe Photoshop

Som deltagare på Fotografiska processer – distans får du fri tillgång till Adobe Creative Suite under hela din studieperiod. Läs om systemkraven för Adobe Photoshop CC här.

 

KOSTNADER

Undervisningen är kostnadsfri, men vi tar ut en serviceavgift på 500 kr per termin för gemensamt förbrukningsmaterial. Du betalar även annat material som du eventuellt köper på skolan i samband med träffarna.

Du kan söka studiemedel på gymnasienivå hos CSN. Vid distansstudier kan du även söka merkostnadslån för både resor och boende när du behöver åka till Gamleby.

I samband med helgträffar kan du i mån av plats bo på skolans internat. Mer information om kostnader för kost, logi, litteratur m.m. hittar du på sidan Studieekonomi.

I kosten ingår frukost lördag och söndag, lunch fredag, lördag och söndag, samt kvällsmat fredag och lördag.

Deltagande i helgträffar faktureras i efterskott.

 

Kursen är fullsatt