Hållbar textil – remake

Kursen är fullsatt

Tror du som vi på hållbar utveckling och ett cirkulärt förhållningssätt?

 

Kreativt skapande och återbrukskunskap

Du kommer att få upp ögonen för det som finns i din omgivning och hur du kan använda det på ditt sätt för att skapa hållbar textil. Det kreativa skapandet är i fokus under hela kursen.

Vi tittar på textilindustrins miljöpåverkan, våra konsumtionsbeteenden och vi skaffar oss kunskaper om vad vi som konsumenter kan påverka. Tillsammans diskuterar vi problem och lösningar, inspirerar varandra till nytänk och omtänk.

Vi pratar om social medier och de kanaler du kan använda för att nå likasinnade och kanske sälja det du gör. Det är svårt att ta betalt, tillsammans skapar vi förutsättningar att våga.

Kursen utgår från era (deltagarnas) förkunskaper och det ni vill uppnå med kursen. Det är i samspelet och utbytet mellan er deltagare som kursens verkliga innehåll skapas.

Kursens studietakt är på 50 % och sträcker sig över ett helt läsår och den har två spår, sömnad och broderi. Du väljer den inriktning du vill utveckla och fördjupa dig i.

 

Kursinnehåll

Vid första helgträffen anordnar vi en inspirerande föreläsning med efterföljande workshop helt inriktad på textilt återbruk för att “släppa lös” det kreativa skapandet. Under detta tillfälle delar vi också upp oss på de olika inriktningarna; sömnad eller broderi.

Mellan träffarna studerar du på distans och handledaren gör utskick med inspiration, teorimoment och inlämningsuppgifter. Dessa följs upp med samtal via internet i Google Classroom och Google Meet.

Under kursens gång får du teoriundervisning inom den inriktningen som du har valt och vid helgträffarna har du fri tillgång till skolans välutrustade textila verkstäder. Praktiskt arbete varvas med teoretiskt under träffarna. Vid dessa träffar redovisar ni också de arbeten ni gjort under kursens gång och vi utbyter erfarenheter och tips. Båda grupperna, sömnad och broderi, går parallellt under hela kurstiden och är med på alla moment och redovisningar.

Inriktning sömnad: Förändra, gör om och förbättra dina plagg. Vi pratar om olika sömnadslösningar och tillskärningsmetoder, hur du förändrar ett mönster eller befintligt plagg så att det passar dig. Hur kan du dekonstruera eller omforma ett plagg så att det blir något nytt? Det går bra att vara nybörjare för att läsa inriktningen sömnad.

Inriktning broderi: Hur kan du förändra något med broderi? Stygn som förändrar och bidrar till hållbarhet. Är det enbart som en dekoration eller finns det en funktion med broderiet? Vi pratar om och övar på att brodera på olika material och med olika broderitekniker. Det går bra att vara nybörjare för att läsa inriktningen broderi.

Vi kommer ha gemensamma uppgifter i materiallära för att du ska kunna göra ett medvetet val och välja det material som är bäst ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi pratar också om och undersöker hållbart företagande. Går det att sälja det jag gör? Hur gör jag det? Och hur gör jag för att våga ta betalt?

Vi anlitar också intressanta och aktuella föreläsare och genomför kreativa workshops under kursens gång.

 

Kursträffar

Då kursen bedrivs på distans ställer det vissa krav på dig som deltagare. Du har själv ansvar för ditt arbete och att uppgifterna blir gjorda. För att kunna följa med i undervisningen och handledningen behöver du ha tillgång till dator och internet, samt ha viss datorvana. Alla handledningstillfällen, samtal och inlämningsuppgifter sker via Google Classroom och Google Meet.

Gamleby folkhögskola har ett internat och i mån av plats finns det möjlighet för dig att bo här under de sex obligatoriska träffarna.

Helgträffarna på skolan är obligatoriska och är planerade till följande datum för läsåret 2024/2025:

  • v. 36, 6-8 september 2024, fre 10:00 – sön 15:00
  • v. 42, 18-20 oktober 2024, fre 12:00 – sön 15:00
  • v. 48, 29 november-3 december 2024, fre 12:00- sön 15:00
  • v. 4, 24-26 januari 2025, fre 12:00 – sön 15:00
  • v. 12, 21-23 mars 2025, fre 12:00 – sön 15:00
  • v. 20, 16-18 maj 2025, fre 12:00 – sön 15:00

 

Ansökan

Det går bra att vara nybörjare på båda inriktningarna. Ansökningarna behandlas i den ordning de kommer in till skolan.

 

CSN

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN på gymnasienivå. Vid distansstudier kan du även söka merkostnadslån för både resor och boende när du behöver åka till Gamleby.

 

Kursen är fullsatt