Lärarassistent – distans

Ansök via SchoolSoft

Vill du bidra till att barn och ungdomar ges goda förutsättningar att lyckas i skolan?

 

Ett stöd som skapar en tryggare skolmiljö

Utbildningen Lärarassistent – distans går att kombinera med deltidsarbete och vänder sig till dig som redan har en anställning eller tidigare erfarenhet från pedagogiskt arbete inom skola eller omsorg.

Som färdigutbildad lärarassistent kan du fungera som ett stöd för läraren och bidra till en tryggare skolmiljö. Lärarassistenter kan även bistå med administrativ hjälp. Lärarassistenter kan även agera som personligt stöd för elever.

 

Kursinnehåll

Du får studera en rad olika områden som berör din framtida yrkesroll. Tyngdpunkten inom utbildningen ligger på psykologi, pedagogik, sociologi, svenska och kommunikation.

Kursen har en studietakt på 50 % och är på distans med fem obligatoriska fysiska träffar. Mellan träffarna möter du dina lärare för handledning via videosamtal och bedriver studier på distans individuellt och i grupp. Undervisningen bygger på distansföreläsningar blandat med erfarenhetsutbyte inom studiegruppen samt inlämningsuppgifter och arbetsplatsförlagd praktik.

Praktiken utgör mellan 15 och 20 % av din studietid. Du får därigenom möjlighet att prova dina nya kunskaper direkt när du praktiserar under handledning. Om du redan arbetar inom skolvärlden genomför du istället fältstudier på din arbetsplats där du observerar och reflekterar över verksamheten du verkar i.

Utbildningen utförs till stor del på distans och du behöver klara av att arbeta på egen hand och självständigt kunna ansvara för dina studier.

 

Kursträffar och lektioner

I utbildningen ingår fem fysiska träffar på Gamleby folkhögskola. Dessa kursträffar är obligatoriska och pågår i två dagar vid vardera tillfälle.

Efter överenskommelse med dina lärare har du även möjlighet att få utökad handledning på distans.

Inplanerade datum och aktiviteter för läsåret  2024/2025:

 • Fysisk träff 1 på Gamleby folkhögskola: v. 37, to 12/9 – fr 13/9
 • Fysisk träff 2 på Gamleby folkhögskola: v. 43, to 24/10 – fr 25/10
 • Höstlov: v. 44, 28/10 – 1/11
 • Praktikveckor, APL: v. 45, 46, 47, 48
 • Fysisk träff 3 på Gamleby folkhögskola: v. 50, torsdag 12/12 – fr 13/12
 • Höstterminens avslutning: ti 20/12, via Google Meet
 • Terminsstart: v. 2, ti 7/1, via Google Meet
 • Sportlov: v. 8, 17/2-21/2
 • Fysisk träff 4 på Gamleby folkhögskola: v. 11, to 13/3 – fr 14/3
 • Praktikveckor, APL: v. 12, 13
 • Påsklov: v. 14, må 1/4- fr 5/4
 • Praktikveckor, APL: v. 15, 16
 • Fysisk träff 5 på Gamleby folkhögskola: v. 19, to 8/5 – fr 9/5
 • Vårterminens och läsårets avslutning på Gamleby folkhögskola: to 5/6

 

Utrustning

Skolan använder sig av Google Workspace for Education som lärplattform. För att kunna delta i utbildningen behöver du ha tillgång till dator med webbkamera och mikrofon. För att kunna delta i videomöte via Google Meet behöver du en stabil internetuppkoppling med tillräcklig bandbredd.

 

Ansökan

För att kunna ansöka behöver du ha en pågående anställning eller tidigare erfarenhet från pedagogiskt arbete inom skola eller omsorg.

Du behöver även svensk eller utländsk gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper från t.ex. folkhögskola eller komvux.

Med din ansökan vill vi att du skickar in ett personligt brev där du berättar lite om dig själv och dina framtida mål med studierna. Skicka även med namn och telefonnummer till två referenspersoner som känner dig i din yrkes- eller studeranderoll och kan berätta för oss vem du är i en kort telefonintervju.

Vid antagningen läggs stor vikt vid dina personliga egenskaper och din målsättning med kursen.

För att kunna genomföra din obligatoriska praktik inom t.ex. förskola, skola, barnomsorg eller fritidshem behöver du göra ett registerutdrag ur polisens belastningsregister. Registerutdraget visar du upp för ansvarig person på praktikplatsen när du blivit erbjuden en praktikplats där. Läs mer på Polismyndighetens sida om Belastningsregistret – begär utdrag. Om praktikmomentet inte kan genomföras kan inte utbildningsbevis utfärdas.

 

CSN

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN på eftergymnasial nivå. Vid distansstudier kan du även söka merkostnadslån för både resor och boende när du behöver åka till Gamleby.

 

Ansök via SchoolSoft