Lärarassistent – distans

Kommande kurs

Vill du bidra till att barn och ungdomar ges goda förutsättningar att lyckas i skolan?

Är du nyfiken på att jobba i en skola och kanske även funderar på att studera till lärare i framtiden?

 

ÖVERSIKT

Det behövs fler vuxna i skolan och lärarna behöver kunna fokusera mer på det pedagogiska arbetet. Som lärarassistent kan du fungera som ett stöd för läraren och bidra till en tryggare skolmiljö.

Lärarassistenter kan bistå med administrativ hjälp – kopiera, dela ut information och instruktioner till elever, förbereda undervisningsmaterial, rapportera in närvaro och registrera betyg.

Lärarassistenter kan även agera som personligt stöd när elever t.ex. missat lektioner på grund av sjukdom. Då kan du som lärarassistent hjälpa eleverna att ta igen det som de missat under frånvaron.

 

KURSINNEHÅLL

Kursen tar 40 veckor att genomföra och är på heltid och distans med endast fyra fysiska träffar. Mellan träffarna möter du dina lärare för handledning via videosamtal och bedriver självstudier individuellt och i grupp. Undervisningen bygger även på distansföreläsningar blandat med erfarenhetsutbyte inom studiegruppen, inlämningsuppgifter och arbetsplatsförlagd praktik.

Praktiken utgör mellan 15 och 25 % av din studietid. Du får därigenom möjlighet att prova dina nya kunskaper direkt när du praktiserar under handledning. Om du redan arbetar inom skolvärlden kan du under vissa förutsättningar räkna in delar av din arbetstid i praktiken.

Du kommer att studera en rad olika områden som berör din framtida yrkesroll. Tyngdpunkten inom utbildningen ligger på psykologi, pedagogik, sociologi, svenska och kommunikation.

Utbildningen utförs till stor del på distans och du behöver klara av att arbeta på egen hand och självständigt kunna ansvara för dina studier.

Betygskriterierna för kursen är godkänd eller ej godkänd. För betyget godkänd krävs att du har klarat de teoretiska momenten, deltagit aktivt i de olika kursavsnitten och blivit godkänd på din praktik. Du behöver även ha deltagit i de fysiska träffarna samt utbildningen som helhet för att bli godkänd.

Efter genomgången och godkänd kurs får du ett utbildningsbevis.

 

KURSTRÄFFAR

Datum planeras och publiceras under tidig vår.

 

UTRUSTNING

Skolan använder sig av Google Workspace for Education som lärplattform. För att kunna delta i utbildningen behöver du ha tillgång till någon form av dator med webbkamera och mikrofon. För att kunna delta i videomöte via Google Meet behöver du en stabil internetuppkoppling med tillräcklig bandbredd.

 

ANSÖKAN

För att kunna ansöka behöver du svensk eller utländsk gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper från t.ex. folkhögskola eller komvux. Det är viktigt att du har goda kunskaper i svenska språket och det är dessutom en fördel om du har arbetslivserfarenhet.

Med din ansökan vill vi att du skickar in ett personligt brev där du berättar lite om dig själv och dina framtida mål med studierna. Skicka även med namn och telefonnummer till två referenspersoner som känner dig i din yrkes- eller studeranderoll och kan berätta för oss vem du är i en kort telefonintervju.

Vid antagningen läggs stor vikt vid dina personliga egenskaper och din målsättning med kursen.

För att kunna genomföra din obligatoriska praktik inom t.ex. förskola, skola, barnomsorg eller fritidshem behöver du göra ett registerutdrag ur polisens belastningsregister. Registerutdraget visar du upp för ansvarig person på praktikplatsen när du blivit erbjuden en praktikplats där. Läs mer på Polismyndighetens sida om Belastningsregistret – begär utdrag. Om praktikmomentet inte kan genomföras kan inte utbildningsbevis utfärdas.

 

BESÖK OSS

Vill du besöka oss och ta en titt på utbildningen? Kontakta vår studie- och yrkesvägledare Eva Grenfeldt via telefon på 0493-131 15 eller via e-post på eva.grenfeldt@gamlebyfolkhogskola.se. Hon svarar gärna på alla dina frågor.

 

KOSTNADER

Undervisningen är kostnadsfri, men skolan tar ut en serviceavgift på 500 kr per termin för licenser, support m.m. Kostnad för kurslitteratur tillkommer.

I samband med kursträffar kan du i mån av plats bo på skolans internat. Deltagande i träffar faktureras i efterskott.

Mer information om kostnader för kost, logi, litteratur m.m. hittar du på sidan Studieekonomi.

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN på eftergymnasial nivå (B1). Utbildningen kan även berättiga till arbetsförmedlingens aktivitetsstöd om du uppfyller de villkor som krävs för stödet. Vid distansstudier kan du även söka merkostnadslån för både resor och boende när du behöver åka till Gamleby.

 

Anmälan ej möjlig för närvarande