Odling som livsstil I

Kursen är fullsatt

Att odla sina egna grönsaker är något av det mest meningsfulla man kan göra.

Det är roligt, skapande och ger mat av en kvalitet som inte går att få tag på i en affär.

 

ÖVERSIKT

Odling kan vara ett sätt att återknyta till naturen, uppleva årstidsväxlingar och få en fördjupad samhörighet med allt levande. På kursen Odling som livsstil närmar du dig odling från ett helhetsperspektiv med inspiration från bland annat Permakultur.

Grundkursen vill ge inspiration och kunskap till dig som lockas av tanken på att köpa mindre och odla mer, värna om jorden och lära känna likasinnade – oavsett hur mycket eller lite tidigare erfarenhet du har av odling.

 

KURSINNEHÅLL

Som en röd tråd genom grundkursen löper ditt eget permakultur-designprojekt. Du får tillgång till en stegvis guide för hur du kan observera, visionera, analysera och formge platsen du bor på så att du kan göra den prunkande produktiv – på ett långsiktigt hållbart sätt.

Kunskap och inspiration du får längs vägen innefattar teman som: hållbar livsstil och varför vi behöver ställa om, självförsörjningsstrategier, växtföljd, samodling, jordförbättring, arbetsbesparande odlingstekniker, kolrik odling, mat-hälsa-miljö, fröer och sortval, tillvaratagande av skörden, örter, ätliga vilda växter, ovanliga grönsaker, förlängd odlingssäsong och mycket mer.

Studietakten är på 25 % och kursen läses på distans med 11 träffar à 3 timmar fördelade över året. De första tre träffarna är digitala; den fjärde träffen är på plats i skolan; de femte och åttonde träffarna är hemma hos kursledaren, som bor i Locknevi mellan Gamleby och Vimmerby. De sjätte och sjunde träffarna är hemma hos kursdeltagare; de tre sista träffarna är på Gamleby folkhögskola. Därtill kommer ytterligare några träffar i smågrupper. Tänk på att kursens fysiska träffar och trädgårdsbesök är obligatoriska och att ditt deltagande förenklas om du bor i regionen där vi har våra träffar och vår undervisning.

Mellan träffarna arbetar du med ditt eget designprojekt, praktiskt odlingsarbete, litteraturläsning samt dialog och hemuppgifter på kursens digitala lärplattform.

För att kunna tillgodogöra dig kursen behöver du en dator med internetuppkoppling och grundläggande datorvana. I kursen används de olika Google-apparna Classroom, Meet och Drive. Grundläggande kunskaper i text- och bildhantering behövs också. Deltagare med datorvana och erfarenhet av att arbeta med dessa program brukar få allt att fungera med hjälp av den skriftliga guiden som mejlas ut i samband med kursstart. Du som har mindre datorvana erbjuds några timmar datorkunskap innan eller i anslutning till kursstart.

Kursen erbjuds i två parallella grupper, tisdagar kl. 18–21 respektive onsdagar kl. 15–18.

 

ANSÖKAN

Kursen ges i två parallella grupper och när du ansöker väljer du önskad veckodag för träffarna samt anmäler om du har behov av den särskilda datorundervisningen.

 

Kursen är fullsatt