Odling som livsstil I

Kursen är fullsatt

Att odla sina egna grönsaker är något av det mest meningsfulla man kan göra.

Det är roligt, skapande och ger mat av en kvalitet som inte går att få tag på i en affär.

 

ODLING MED ETT HELHETSPERSPEKTIV

Odling kan vara ett sätt att återknyta till naturen, uppleva årstidsväxlingar och få en fördjupad samhörighet med allt levande. På kursen Odling som livsstil närmar du dig odling från ett helhetsperspektiv med inspiration från bland annat Permakultur.

Grundkursen vill ge inspiration och kunskap till dig som lockas av tanken på att köpa mindre och odla mer, värna om jorden och lära känna likasinnade – oavsett hur mycket eller lite tidigare erfarenhet du har av odling.

 

KURSINNEHÅLL

Som en röd tråd genom grundkursen löper ditt eget permakultur-designprojekt. Du får tillgång till en stegvis guide för hur du kan observera, visionera, analysera och formge platsen du bor på så att du kan göra den prunkande produktiv – på ett långsiktigt hållbart sätt.

Kunskap och inspiration du får längs vägen innefattar teman som: hållbar livsstil och varför vi behöver ställa om, självförsörjningsstrategier, växtföljd, samodling, jordförbättring, arbetsbesparande odlingstekniker, kolrik odling, mat-hälsa-miljö, fröer och sortval, tillvaratagande av skörden, örter, ätliga vilda växter, ovanliga grönsaker, förlängd odlingssäsong och mycket mer.

 

KURSTRÄFFAR

Studietakten är på 25 % och kursen läses på halvdistans med åtta fysiska obligatoriska träffar och tre digitala obligatoriska nätträffar.

Samtliga 11 träffar är på onsdagar kl. 18–21, vecka 5, 6, 11, 15, 20, 24, 34, 37, 42, 45, 49. Det tillkommer även några träffar i smågrupper.

De fysiska träffarna hålls dels på Gamleby folkhögskola, dels hos kursledaren (som bor mellan Gamleby och Vimmerby), dels hos kursdeltagare. Kursen vänder sig alltså till dig som bor i regionen.

Mellan träffarna arbetar du med ditt eget designprojekt, praktiskt odlingsarbete, litteraturläsning samt dialog och hemuppgifter på kursens digitala lärplattform.

 

ANSÖKAN

För att kunna tillgodogöra dig kursen behöver du datorvana och en dator med internetuppkoppling, då delar av kursen sker digitalt. I kursen används Google-apparna Classroom, Meet och Drive. Grundläggande kunskaper i text- och bildhantering behövs också.

Deltagare med datorvana och erfarenhet av att arbeta med dessa program brukar få allt att fungera med hjälp av den skriftliga guiden som mejlas ut i samband med kursstart.

Du som har mindre datorvana erbjuds några timmar datorkunskap innan eller i anslutning till kursstart. När du ansöker anmäler du om har behov av den särskilda datorundervisningen.

 

Kursen är fullsatt