Odling som livsstil I

Kursen är fullsatt

Att odla sina egna grönsaker är något av det mest meningsfulla man kan göra.

Det är roligt, skapande och ger mat av en kvalitet som inte går att få tag på i en affär.

 

ÖVERSIKT

Odling kan vara ett sätt att återknyta till naturen, uppleva årstidsväxlingar och få en fördjupad samhörighet med allt levande. På kursen Odling som livsstil närmar du dig odling från ett helhetsperspektiv med inspiration från bland annat Permakultur.

Grundkursen vill ge inspiration och kunskap till dig som lockas av tanken på att köpa mindre och odla mer, värna om jorden och lära känna likasinnade – oavsett hur mycket eller lite tidigare erfarenhet du har av odling.

KURSINNEHÅLL

Som en röd tråd genom grundkursen löper ditt eget permakultur-designprojekt. Du får tillgång till en stegvis guide för hur du kan observera, visionera, analysera och formge platsen du bor på så att du kan göra den prunkande produktiv – på ett långsiktigt hållbart sätt

Kunskap och inspiration du får längs vägen innefattar teman som: hållbar livsstil, mat-hälsa-miljö, självförsörjningsstrategier, växtföljd, samodling, jordförbättring, arbetsbesparande odlingstekniker, kolrik odling, fröer och sortval, tillvaratagande av skörden, örter, ätliga vilda växter, ovanliga grönsaker, förlängd odlingssäsong och mycket mer.

Studietakten är på 20 % och kursen läses på halvdistans med 10 (+1) fysiska träffar fördelade över året. Kursträffarna är tre timmar långa och hålls i veckorna 6, 7, 11, 14, 19, 23, 34, 37, 42, 45, 49.

Mellan träffarna arbetar du med ditt eget designprojekt, praktiskt odlingsarbete, litteraturläsning samt dialog och hemuppgifter på kursens digitala lärplattform. Extraträffen (+1) är en kortare träff som ger introduktion till den digitala lärplattformen.

Du behöver en dator med internetuppkoppling och viss datorvana för att kunna tillgodogöra dig kursen.

 

ANSÖKAN

När du ansöker väljer du kursdag för träffarna (parallella grupper) – antingen tisdagar kl. 18-21 eller onsdagar kl. 15-18.

I år tar vi endast emot ansökningar via hemsidan.

 

KOSTNADER

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en serviceavgift på 600 kr. Kostnad för frivilliga måltider och fyra obligatoriska kursböcker tillkommer.

 

Kursen är fullsatt