Remake Reuse Recycle – distans

Kursen är fullsatt

Tror du som vi på hållbar utveckling?

Här får du utrymme för kreativt skapande och ökar ditt hantverkskunnande.

 

ÖVERSIKT

Du kommer att få upp ögonen för det som finns i din omgivning och hur du kan använda det på ditt sätt för att skapa hållbar textil. Vi tittar på textilindustrins miljöpåverkan, våra konsumtionsbeteenden inom textil och vi skaffar oss kunskaper om vad vi som konsumenter kan påverka. Tillsammans diskuterar vi problem och lösningar, inspirerar varandra till nytänk och omtänk.

Du väljer den inriktning –  sömnad eller broderi – som du vill utveckla och fördjupa dig i.

 

KURSINNEHÅLL

Vi har en gemensam uppstart där vi anordnar en inspirerande föreläsning med efterföljande workshop helt inriktad på textilt återbruk. Under detta tillfälle delar vi också upp oss på de olika inriktningarna sömnad eller broderi.

Mellan träffarna studerar du på distans och dina handledare gör utskick med inspiration, teorimoment och inlämningsuppgifter. Dessa följs upp med samtal via internet i Google Classroom och Hangouts.

Under kursens gång får du teoriundervisning inom den inriktningen som du har valt och vid helgträffarna har du fri tillgång till skolans välutrustade textila verkstäder.

Under den avslutande träffen sker ett utbyte mellan de olika inriktningarna genom presentation av det egna arbetet och samtal med övriga deltagare.

 

Inriktning sömnad: Förändra och förbättra dina plagg. Under träffarna har vi enklare mönsterkonstruktion. Vi pratar om olika sömnadslösningar och tillskärningsmetoder, hur du förändrar ett mönster eller befintligt plagg så att det passar dig. Hur kan du dekonstruera eller omforma ett plagg så att det blir något nytt? Det går bra att vara nybörjare för att läsa inriktningen sömnad.

Inriktning broderi: Hur kan du förändra något med broderi? Stygn som förändrar och bidrar till hållbarhet. Är det enbart som en dekoration eller finns det en funktion med broderiet? Vi pratar om att brodera på olika material och om det finns rätta tekniker för olika material. Under träffarna har vi teori i broderitekniker och materiallära. Det går bra att vara nybörjare för att läsa inriktningen broderi.

 

Då kursen bedrivs på distans ställer det vissa krav på dig som deltagare. Du har själv ansvar för ditt arbete och att uppgifterna blir gjorda. För att kunna följa med i undervisningen och handledningen behöver du ha tillgång till dator och internet, samt ha viss datorvana. Alla handledningstillfällen, samtal och inlämningsuppgifter sker via Google Classroom och Hangouts. Vid sista träffen kommer vi att ha presentationer och samtal kring era arbeten.

 

Gamleby folkhögskola har ett internat och i mån av plats finns det möjlighet för dig att bo här under de tre obligatoriska träffarna.

Träffarna är planerade till följande datum:

Kursträff 1: fre 2/10 – sön 4/10 (v. 40) 2020

Kursträff 2: fre 13/11 – sön 15/11 (v. 46) 2020

Kursträff 3: fre 15/1 – sön 17/1 (v. 2) 2021

Undervisningen börjar kl. 10:00 vid kursträff 1 och kl. 12:00 vid kursträff 2 och 3 på fredagarna och avslutas på söndagarna kl. 15:00.

 

ANSÖKAN

Det går bra att vara nybörjare på båda inriktningarna.

 

KOSTNADER

Undervisningen är kostnadsfri, men vi tar ut en serviceavgift på 500 kr för gemensamt förbrukningsmaterial. Du betalar även annat material som du eventuellt köper på skolan i samband med träffarna.

I samband med helgträffar kan du i mån av plats bo på skolans internat. Mer information om kostnader för kost, logi, litteratur m.m. hittar du på sidan Studieekonomi.

I kosten ingår frukost lördag och söndag, lunch fredag, lördag och söndag, samt kvällsmat fredag och lördag.

Deltagande i helgträffar faktureras i efterskott.

 

Kursen är fullsatt