Socialpedagog – natur och ledarskap

Kursen är fullsatt

Vill du arbeta med socialt arbete och använda den behövandes eget lärande som metod?

Vill du stödja och leda arbetet där människor behöver en positiv förändring av sin livssituation?

Vill du arbeta med människans möte med naturen som en del av din yrkeskompetens?

 

LÄS TILL SOCIALPEDAGOG

Detta är en utbildning för dig som vill arbeta med människors förändringsarbete. Att vara socialpedagog innebär att stödja människor att hitta sin egen väg till en konstruktiv framtid. Med ett professionellt engagemang är socialpedagogen lyhörd för den behövandes egna möjligheter och kan vara ett ställföreträdande hopp genom bekräftande metoder.

I vår utbildning arbetar vi med människors möte med naturen som grund till habilitering och självinsikt. Vi riktar in oss mot fysisk och psykisk hälsa samt utvecklar dina ledaregenskaper. Genom utbildningen får du utveckla din förmåga att stärka andras tilltro till sin egen förmåga och utveckla det som fungerar.

Efter avslutad utbildning kan socialpedagoger arbeta inom många skilda typer av verksamheter. Genom vår profilering på ledarskap inom habilitering och naturvistelse blir du väl rustad med självinsikt, färdigheter och förmågor för att arbeta med människor. Exempel på arbetsplatser vår profil riktar sig mot är omsorg och särskilda boenden för olika grupper, inom skola och statliga institutioner. Vår utbildning är bred. Hur kan du göra dig själv och din utbildning relevant för den arbetsplats du vill arbeta vid?

På Gamleby folkhögskola har vi utbildat människor i olika former av Socialt arbete sedan 1974. I utbildningen följer vi samhällsutvecklingen och den forskning som leder fram till evidensbaserade metoder. Vår skola arbetar för hållbarhet i alla led och naturen runt vår skola är en del av våra utbildningar.

 

KURSINNEHÅLL

För den professionella hjälparen är självinsikt viktig. För dig som blivande socialpedagog är du själv, ditt främsta arbetsredskap. Att vara människa innebär att vi alltid befinner oss i sociala sammanhang med olika prestationskrav. I vardagen omges vi av allt “man borde och måste”. I mötet med naturen erbjuds människor en genväg till kontakt med sig själva. I utbildningen lär vi oss färdigheter att kunna ta hand om oss, och dem vi ska arbeta med när vi är i naturen, utifrån individers olika förutsättningar.

Utbildningen ger dig stöd i utvecklingen mot en professionell yrkesroll. Övning i kommunikation och professionella samtal är bärande delar i utbildningen och vi arbetar praktiskt med vår grupprocess under utbildningen. Målet är att du ska förstå dig som människa och socialpedagog utifrån såväl yrkesroll som samhällsfunktion.

I utbildningen studerar vi både vad som formar människor och hur människor formas genom livet samt vad som gör förändring av olika livssituationer möjligt, utifrån såväl individ-, grupp- och samhällsnivå.

Fotograf: Lovisa Falk, Gestaltande fotografi, 2022/2023

Du kommer att läsa teoretiska ämnen samt fördjupa dig i socialpedagogiska arbetssätt, och förhållningssätt. Utbildningen ger dig en fördjupad förståelse för hur destruktiva livsvanor kan utvecklas men också brytas, utifrån en helhetssyn på människan.

Vi varvar undervisning i klassrummet med praktik och yrkesrelevanta projekt. Som folkhögskolekurs examineras utbildningen generellt utifrån ett aktivt deltagande i undervisningen samt genom obligatoriska uppgifter, både praktiska och skriftliga. Kurser under utbildningen berör bland annat: Psykologi, Människa och samhälle, Pedagogik – förändringsarbete och lärande, Behandling – samhälle och lagstöd, Socialpedagogiska metoder, Psykiatri – missbruk och beroendeproblematik, Livsstil och empowerment, Hälsa och metodik, Ledarskap och kommunikation.

Vår socialpedagogutbildning förhåller sig till intresse- och kvalitetssäkringsorganisationen BALSAM:s riktlinjer. Vår utbildning ger dig både generella färdigheter och en unik inriktning när det gäller att använda dig av naturens möjligheter i ditt arbete som socialpedagog.

Vår utbildning genomsyras av hälsofrämjande perspektiv och vår utbildningsprofil påverkar innehållet i alla våra kurser. Under utbildningen arbetar vi själva både i och med naturen. De miljöer vi vistas i är både resurs och metod. I utbildningen bidrar detta till vår egen personliga utveckling genom självinsikt och delaktighet i grupprocess. Det ger dig som socialpedagog förtrogenhet att vara tillsammans med, leda och stödja individer och grupper i olika typer av utomhusmiljöer.

Lärande i arbete, LIA
LIA är en obligatorisk och viktig del i utbildningen. Under två LIA-perioder om totalt 18 veckor kommer du få yrkeserfarenhet att koppla till teoretiska kunskaper vi arbetar med på skolan. Som studerande söker du själv LIA-plats och för många blir LIA en genväg till framtida arbeten genom nya yrkeskontakter inom områden där det finns behov av personer med socialpedagogens yrkeskunskaper.

 

ANSÖKAN

För att kunna ansöka behöver du gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper samt särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2.

För dig som inte uppfyller de formella kraven på grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen. Vi kan göra undantag om vi bedömer att du kan klara av utbildningen och i framtiden arbeta inom det yrke utbildningen leder till.

Innan du ansöker behöver du ha skaffat dig yrkeserfarenhet som är relevant för en fortsättning inom socialt arbete. Det är du som behöver påvisa relevansen av yrkeserfarenheten vid vår intervju och även andra livserfarenheter kan vara relevanta.

Tillsammans med din ansökan vill vi att du skickar in ett personligt brev där du berättar om dig själv och dina framtida mål med studierna. Var beredd att uppge referenser.
När vi fått in din ansökan kallar vi dig till intervju och antagningsprövning i Gamleby under maj 2023.

 

BESÖK OSS

Vill du besöka oss och ta en titt på utbildningen? Kontakta vår studie- och yrkesvägledare Eva Grenfeldt, tel: 0493-131 15 eller e-post: eva.grenfeldt@gamlebyfolkhogskola.se. Hon svarar gärna på alla dina frågor.

 

CSN

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN på eftergymnasial nivå.

 

Kursen är fullsatt