Socialpedagog – natur och ledarskap

Ansök via SchoolSoft

Vill du stödja och leda arbetet där människor behöver en positiv förändring av sin livssituation?

Vill du arbeta med människans möte med naturen som en del av din yrkeskompetens?

 

Arbeta med människors förändringsarbete

Detta är en utbildning för dig som vill arbeta med människors förändringsarbete. Att vara socialpedagog innebär att stödja människor att hitta sin egen väg till en konstruktiv framtid. Med ett professionellt engagemang är socialpedagogen lyhörd för den behövandes egna möjligheter.

Socialpedagogutbildningen på Gamleby folkhögskola har en aktiv profil där vi arbetar med människors möte med naturen som grund till habilitering. Vi riktar in oss mot fysisk och psykisk hälsa samt utvecklar dina ledaregenskaper. Genom utbildningen får du utveckla din förmåga att stärka andras tilltro till sin egen förmåga och utveckla det som fungerar.

Genom vår profilering på ledarskap inom habilitering och naturvistelse blir du väl rustad med självinsikt, färdigheter och förmågor för att arbeta med människor. Exempel på arbetsplatser vår profil riktar sig mot är omsorg och särskilda boenden för olika grupper, inom skola och statliga institutioner.

I utbildningen följer vi samhällsutvecklingen och den forskning som leder fram till vetenskapligt framtagna metoder. Vår skola arbetar för hållbarhet i alla led och naturen runt vår skola är en del av våra utbildningar.

 

Kursinnehåll

Utbildningen ger dig stöd i utvecklingen mot en professionell yrkesroll. Övning i kommunikation och professionella samtal är bärande delar i utbildningen och vi arbetar praktiskt med vår grupprocess. Målet är att du ska förstå dig själv som människa och socialpedagog utifrån såväl yrkesroll som samhällsfunktion.

I utbildningen studerar vi både vad som formar människor och hur människor formas genom livet. Vi undersöker och analyserar olika förhållningssätt för att stödja förändringsarbete på individ-, grupp- och samhällsnivå.

Fotograf: Lovisa Falk, Gestaltande fotografi, 2022/2023

Du kommer att läsa teoretiska ämnen samt fördjupa dig i socialpedagogiska arbetssätt och förhållningssätt. Utbildningen ger dig en förståelse för hur destruktiva livsvanor kan utvecklas men också brytas, utifrån en helhetssyn på människan.

Vi varvar undervisning i klassrummet med praktik och yrkesrelevanta projekt. Som folkhögskolekurs examineras utbildningen generellt utifrån ett aktivt deltagande i undervisningen samt genom obligatoriska uppgifter, både praktiska och skriftliga.

Kurser under utbildningen berör bland annat: Psykologi, Människa och samhälle, Pedagogik – förändringsarbete och lärande, Behandling – samhälle och lagstöd, Socialpedagogiska metoder, Psykiatri – missbruk och beroendeproblematik, Livsstil och empowerment, Hälsa och metodik, Ledarskap och kommunikation.

Lärande i arbete, LIA
LIA är en obligatorisk och viktig del i utbildningen. Under två LIA-perioder om totalt 18 veckor kommer du få yrkeserfarenhet att koppla till de teoretiska kunskaper vi arbetar med på skolan. Som studerande söker du själv LIA-plats och för många blir LIA en genväg till framtida arbeten genom yrkeskontakter inom områden där det finns behov av personer med socialpedagogens yrkeskunskaper.

Gamleby folkhögskola är medlem i branschorganisationen BALSAM – branschorganisationen för utveckling och kvalitetssäkring av tvååriga socialpedagogiska yrkesutbildningar.

 

Ansökan

För att kunna ansöka behöver du gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper samt särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2.

För dig som inte uppfyller de formella kraven på grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen. Vi kan göra undantag om vi bedömer att du kan klara av utbildningen och i framtiden arbeta inom det yrke utbildningen leder till.

Innan du ansöker behöver du ha skaffat dig yrkeserfarenhet som är relevant för en utbildning inom socialt arbete. Du behöver påvisa relevansen av yrkeserfarenheten vid vår intervju och även andra livserfarenheter som kan vara relevanta.

Tillsammans med din ansökan vill vi att du skickar in ett personligt brev där du berättar om dig själv och dina framtida mål med studierna. Vi kommer även efterfråga referenser.

När vi fått in din ansökan kallar vi dig till intervju i Gamleby under maj 2024.

 

CSN

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN på eftergymnasial nivå.

 

Ansök via SchoolSoft