Fotograf: Johanna Karlsson

Undersköterska

Kursen är fullsatt

Vill du göra skillnad för äldre människor i behov av vård och omsorg?

 

LÄS TILL UNDERSKÖTERSKA

Som undersköterska med inriktning mot äldreomsorg kan du få ett meningsfullt yrkesliv. Du kommer möta människor i behov av god omvårdnad och vara med att skapa en trygg och meningsfylld tillvaro för dem.

En allt större del av befolkningen är äldre och vårdbehovet i samhället väntas öka. Efterfrågan på utbildad personal inom äldreomsorgen blir därmed större och fler undersköterskor behövs vid både kommunala och privata särskilda boenden samt hemtjänst.

Undersköterskeutbildningen är en snabb väg till ett nytt yrke. Du får studera och utvecklas tillsammans med dina kurskamrater och skolans personal i en miljö som ger studiero. Efter avslutad utbildning kan du söka jobb inom många skilda typer av verksamheter – t.ex. äldreomsorg, hemtjänst, omsorg om människor med funktionshinder, hälsocentral, särskilda boenden, sjukhus, personlig assistent, hemsjukvård, psykiatrisk vård m.m.

Gamleby folkhögskolas utbildning till undersköterska ges under två år. Det medför att du kan studera i ett lite lugnare tempo och få bättre möjligheter att lyckas med dina studier.

 

KURSINNEHÅLL

Utbildningen omfattar 2 års heltidsstudier och varvar undervisning på Gamleby folkhögskola med arbetsplatsförlagt lärande (APL). APL utgör totalt 15 veckor, fördelat på utbildningens termin två, tre och fyra och är inriktad mot äldreomsorg.

Du kommer läsa teoretiska ämnen som anatomi och fysiologi, social omsorg, omvårdnad, gerontologi och geriatrik, funktionsförmåga och funktionsnedsättning, hälso- och sjukvård, psykologi, psykiatri och samhällskunskap. Du får även öva praktiska moment i skolans metodrum och på sjukhuset i Västervik.

När du är färdigutbildad kommer du att ha kunskaper om åldrandets fysiska, psykiska och sociala aspekter, ergonomiska hjälpmedel, hantering av mediciner på delegation och enklare matlagning.

Du kommer även ha lärt dig ett professionellt förhållningssätt med fokus på hur du kommunicerar och samspelar med äldre i behov av omvårdnad.

Utbildningen ger dig möjlighet att utveckla din förmåga att uttrycka dig väl på svenska samt att kunna använda digitala och tekniska hjälpmedel. För dem som tidigare inte har cyklat finns även möjlighet att lära sig detta.

 

ANSÖKAN

Ansökan kan göras via SchoolSoft eller genom att skriva ut och fylla i ansökningsblanketten (PDF) för hand. Besök oss gärna om du behöver hjälp med att fylla i ansökningsblanketten – expeditionen har öppet från kl. 8:00 till kl. 14:00.

För att kunna ansöka måste du ha grundskolebehörighet från grundskolan eller motsvarande från folkhögskola eller komvux.

För att kunna tillgodogöra dig undervisningen samt klara av praktik inom vård och omsorg, behöver du ha tillräckliga kunskaper i svenska språket.

Tillsammans med din ansökan vill vi att du skickar in ett passliknande foto och ett personligt brev där du berättar lite om dig själv och varför du är intresserad av att arbeta som undersköterska.

Du ska även skriva namn och telefonnummer till två referenspersoner som känner dig och kan berätta för oss vem du är i en kort telefonintervju.

När vi har fått in din ansökan kallar vi dig till en intervju på Gamleby folkhögskola. Intervjun inleds med ett kortare språktest då det är viktigt att kunna förmedla sig i både tal och skrift på svenska språket inom vård och omsorg.

 

BESÖK OSS

Vill du besöka oss och ta en titt på utbildningen? Kontakta vår studie- och yrkesvägledare Eva Grenfeldt, tel: 0493-131 15 eller e-post: eva.grenfeldt@gamlebyfolkhogskola.se. Hon svarar gärna på alla dina frågor.

 

CERTIFIERAD UTBILDNING

Utbildningen är certifierad av Vård- och omsorgscollege. Certifieringen är en kvalitetsstämpel som ställer krav på arbetsliv och utbildning där bedömningen görs utifrån flertalet kvalitetskriterier.

 

SKYDDAD YRKESTITEL

Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du, efter fullgjord och godkänd utbildning, själv ansöker om ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Mer information om detta finns på Socialstyrelsens hemsida.

 

CSN

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN på gymnasienivå. Utbildningen kan även berättiga till högre bidragsnivå, studiestartsstöd eller arbetsförmedlingens aktivitetsstöd om du uppfyller de villkor som krävs för stöden.

 

Kursen är fullsatt