Undersköterska

Kommande kurs

Vill du göra skillnad för äldre människor i behov av vård och omsorg?

 

ÖVERSIKT

Som undersköterska med inriktning mot äldrevård kan du få ett meningsfullt yrkesliv. Du kommer att möta människor i behov av god omvårdnad och vara med att skapa en trygg och meningsfylld vardag för dem.

En allt större del av befolkningen är äldre och vårdbehovet i samhället väntas öka. Efterfrågan på utbildad personal inom vården blir därmed större och fler undersköterskor behövs inom regionernas hälso- och sjukvård och vid kommunala äldreboenden och hemtjänst.

Undersköterskeutbildning på Gamleby folkhögskola är en snabb väg till ett nytt yrke. Du får studera och växa tillsammans med dina kurskamrater och skolans personal i en miljö som ger studiero.

 

KURSINNEHÅLL

Kursen omfattar 1,5 års heltidsstudier och varvar undervisning på Gamleby folkhögskola med praktik ute på arbetsplatser. Praktiken utgör totalt 12 veckor fördelat på utbildningens tre terminer.

Du kommer att läsa teoretiska ämnen som t.ex. medicin, psykologi, psykiatri, etik och vårdpedagogik. Svenska eller svenska som andraspråk och samhällskunskap kommer också att finnas på schemat. Under termin tre kan du även fördjupa dig inom antingen kost och hälsa eller hemsjukvård.

När du är färdigutbildad kommer du bland annat att ha kunskaper om åldrandets fysiska och psykiska aspekter, ergonomiska hjälpmedel, hantering av mediciner på delegation, enklare matlagning samt hur du samarbetar, kommunicerar och hanterar konflikter med äldre i behov av omvårdnad.

Utbildningen ger dig möjlighet att utveckla din förmåga att uttrycka dig väl på svenska, att kunna använda digitala och tekniska hjälpmedel. För dem som tidigare inte har cyklat finns även möjlighet att lära sig detta.

 

ANSÖKAN

För att kunna ansöka behöver du ha grundskolebehörighet från grundskolan eller motsvarande från folkhögskola eller komvux.

För dig som inte uppfyller de formella kraven på grundskolebehörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen. Vi kan göra undantag om vi bedömer att du kan klara av utbildningen och i framtiden arbeta inom det yrke utbildningen leder till.

Tillsammans med din ansökan vill vi att du skickar in ett passliknande foto och ett personligt brev där du berättar lite om dig själv och varför du är intresserad av att arbeta som undersköterska. Skicka också med namn och telefonnummer till två referenspersoner som känner dig och kan berätta för oss vem du är i en kort telefonintervju.

När vi fått in din ansökan kallar vi dig till en intervju i Gamleby, men det går även bra att ta intervjun via telefon eller videosamtal.

Undrar du om du har rätt behörigheter? Vill du besöka oss och ta en titt på utbildningen? Kontakta vår studie- och yrkesvägledare Eva Grenfeldt via telefon på 0493-131 15 eller via e-post på eva.grenfeldt@gamlebyfolkhogskola.se. Hon svarar gärna på alla dina frågor.

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN på gymnasial nivå.

 

KOSTNADER

Information om kostnader för kost, logi, litteratur m.m. hittar du på sidan Studieekonomi.

 

Anmälan ej möjlig för närvarande