Undersköterska

Kursen är fullsatt

Vill du göra skillnad för äldre människor i behov av vård och omsorg?

 

ÖVERSIKT

Som undersköterska med inriktning mot äldreomsorg kan du få ett meningsfullt yrkesliv. Du kommer att möta människor i behov av god omvårdnad och vara med att skapa en trygg och meningsfylld tillvaro för dem.

En allt större del av befolkningen är äldre och vårdbehovet i samhället väntas öka. Efterfrågan på utbildad personal inom äldreomsorgen blir därmed större och fler undersköterskor behövs vid både kommunala och privata särskilda boenden samt hemtjänst.

Undersköterskeutbildningen är en snabb väg till ett nytt yrke. Du får studera och utvecklas tillsammans med dina kurskamrater och skolans personal i en miljö som ger studiero.

Gamleby folkhögskolas utbildning till undersköterska är förlängd med en termin till fyra terminer för att du inledningsvis ska kunna fördjupa dig i bland annat svenska språket och studieteknik. Det medför även att du kan studera i ett lite lugnare tempo och få bättre möjligheter att lyckas med dina studier.

På din fritid har du nära till Gamlebys natur, Tjust skärgård och havet. Bor du på skolan är det är lätt att ta buss eller tåg till Västervik där det finns ett stort utbud av fritidsaktiviteter.

 

KURSINNEHÅLL

Utbildningen omfattar 2 års heltidsstudier och varvar undervisning på Gamleby folkhögskola med arbetsplatsförlagt lärande (APL). APL utgör totalt 12 veckor, fördelat på utbildningens termin två, tre och fyra.

Du kommer få läsa teoretiska ämnen som anatomi och fysiologi, social omsorg, omvårdnad, gerontologi och geriatrik, funktionsförmåga och funktionsnedsättning, hälso- och sjukvård, psykologi, psykiatri och samhällskunskap.

Under första terminen ligger utbildningens fokus på att fördjupa dina kunskaper i Svenska som andraspråk eller Svenska samt studieteknik och kommunikation.

När du är färdigutbildad kommer du ha kunskaper om åldrandets fysiska, psykiska och sociala aspekter, ergonomiska hjälpmedel, hantering av mediciner på delegation och enklare matlagning.

Du kommer även ha lärt dig ett professionellt förhållningssätt med fokus på hur du kommunicerar och samspelar med äldre i behov av omvårdnad.

Utbildningen ger dig möjlighet att utveckla din förmåga att uttrycka dig väl på svenska, att kunna använda digitala och tekniska hjälpmedel. För dem som tidigare inte har cyklat finns även möjlighet att lära sig detta.

 

ANSÖKAN

För att kunna ansöka behöver du ha grundskolebehörighet från grundskolan eller motsvarande från folkhögskola eller komvux.

För dig som inte uppfyller de formella kraven på grundskolebehörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen. Vi kan göra undantag om vi bedömer att du kan klara av utbildningen och i framtiden arbeta som undersköterska.

Tillsammans med din ansökan vill vi att du skickar in ett passliknande foto och ett personligt brev där du berättar lite om dig själv och varför du är intresserad av att arbeta som undersköterska.

Skicka också med namn och telefonnummer till två referenspersoner som känner dig och kan berätta för oss vem du är i en kort telefonintervju.

När vi fått in din ansökan kallar vi dig till en intervju i Gamleby, men det går även bra att ta intervjun via telefon eller videosamtal.

 

BESÖK OSS

Vill du besöka oss och ta en titt på utbildningen? Kontakta vår studie- och yrkesvägledare Eva Grenfeldt, tel: 0493-131 15 eller e-post: eva.grenfeldt@gamlebyfolkhogskola.se. Hon svarar gärna på alla dina frågor.

 

CSN

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN på gymnasienivå. Utbildningen kan även berättiga till högre bidragsnivå, studiestartsstöd eller arbetsförmedlingens aktivitetsstöd om du uppfyller de villkor som krävs för stöden.

 

Kursen är fullsatt