Personal - Vi som jobbar på Gamleby Folkhögskola

Allmän kurs
   Ola Berg, lärare, ola.berg@gamlebyfolkhogskola.se
   Jenny Hultqvist, lärare, jenny.hultqvist@gamlebyfolkhogskola.se

 

Allmän kurs
  Berit Tjörnbo, lärare, berit.tjornbo@gamlebyfolkhogskola.se
  Jan Carlsson, lärare, jan.carlsson@gamlebyfolkhogskola.se

 

Allmän kurs
  Urban Henriksson, lärare, urban.henriksson@gamlebyfolkhogskola.se
  Nora Grimstrup, lärare, nora.grimstrup@gamlebyfolkhogskola.se

 

Allmän kurs - naturvetenskapligt basår
  Peter Edman, lärare, peter.edman@gamlebyfolkhogskola.se
  Eva Pettersson, lärare, eva.pettersson@gamlebyfolkhogskola.se

 

Etableringskurs
  Anne Haberkamm, lärare, anne.haberkamm@gamlebyfolkhogskola.se
  Kerstin Merkel, lärare, kerstin.merkel@gamlebyfolkhogskola.se

 

Textil Design
  Lisbeth Ågren Nilsson, lärare, lisbeth.agren@gamlebyfolkhogskola.se
  Tina Viberg, lärare
  Elin Öhrling, lärare, elin.ohrling@gamlebyfolkhogskola.se
  Ida Nyman, lärare, ida.nyman@gamlebyfolkhogskola.se

 

Folkmusik
  Pelle Björnlert, lärare, pelle.bjornlert@gamlebyfolkhogskola.se

 

Fritidsledarutbildning
  Karin Jaderyd, lärare, karin.jaderyd@gamlebyfolkhogskola.se
  Mikael Johansson, lärare, mikael.johansson@gamlebyfolkhogskola.se
  Magnus Blondin, lärare, magnus.blondin@gamlebyfolkhogskola.se
  Niklas Schön, lärare och kurator, niklas.schon@gamlebyfolkhogskola.se

 

GTV TV-produktion
  Benny Persson, IT-ansvarig/tekniker, benny.persson@gtvgamleby.se
  Jonas Danielsson, teknikansvarig, jonas.danielsson@gtvgamleby.se
  Agnetha Wibell, utbildningsledare/ansvarig utgivare,  agnetha.wibell@gtvgamleby.se
  Marianne Karlsson, administratör GTV, marianne.karlsson@gamlebyfolkhogskola.se

 

Gestaltande fotografi
   Simon Berg, kursföreståndare, simon.berg@gamlebyfolkhogskola.se

Gestaltande fotografi
   Lotta Törnroth, lärare, lotta.tornroth@gamlebyfolkhogskola.se

 

Arbetslag Administration
   Hillevi Eriksson, administratör, hillevi.eriksson@gamlebyfolkhogskola.se
   Karin Olsson, rektor, karin.olsson@gamlebyfolkhogskola.se
   Birgitta Valterson, ekonomi, birgitta.valterson@gamlebyfolkhogskola.se
   Eva Grenfeldt, studie- och yrkesvägledare, eva.grenfeldt@gamlebyfolkhogskola.se
   Jan Carlsson, bitr. rektor/lärare, jan.carlsson@gamlebyfolkhogskola.se
   Marianne Karlsson, administratör GTV, marianne.karlsson@gamlebyfolkhogskola.se
   Benny Persson, IT-ansvarig/tekniker GTV, benny.persson@gamlebyfolkhogskola.se
   Mats Wedel, administratör/lärare idrott, mats.wedel@gamlebyfolkhogskola.se

   Roger Lockneman, IT-ansvarig/marknadsföring/lärare, roger.lockneman@gamlebyfolkhogskola.se

 

Service - kök, städ och vaktmästeri
   Therese Ivarsson, servicechef, therese.ivarsson@gamlebyfolkhogskola.se
   Kristoffer Sandström Bodjo
   Karin Aringstam, kök
   Marita Svensson. städ/kök
   Kaj Nilsson, vaktmästare
   Carina Ström, städ
   Pirjo Ottosson, städ
   Conny Karlsson, kök
   Joakim Davidsson, vaktmästare
   Christoffer Hellman, kök
   Maria Pettersson, kök
   Ingalill Yxnäs Uhrefalk, kök