Personal - Vi som jobbar på Gamleby Folkhögskola

Arbetslag Allmän kurs, A 1
  1. Ola Berg, lärare, ola.berg@gamlebyfolkhogskola.se
  2. Jenny Hultqvist, lärare, jenny.hultqvist@gamlebyfolkhogskola.se

 

Arbetslag Allmän kurs, A 2
  1. Berit Tjörnbo, lärare, berit.tjornbo@gamlebyfolkhogskola.se
  2. Jan Carlsson, lärare, jan.carlsson@gamlebyfolkhogskola.se

 

Arbetslag Allmän kurs, A 3
  1. Urban Henriksson, lärare, urban.henriksson@gamlebyfolkhogskola.se
  2. Nora Grimstrup, lärare, nora.grimstrup@gamlebyfolkhogskola.se

 

Arbetslag Allmän kurs, Naturvetenskapligt basår
  1. Peter Edman, lärare, peter.edman@gamlebyfolkhogskola.se
  2. Eva Pettersson, lärare, eva.pettersson@gamlebyfolkhogskola.se

 

Arbetslag Etableringskursen
  1. Anne Haberkamm, lärare, anne.haberkamm@gamlebyfolkhogskola.se
  2. Kerstin Merkel, lärare, kerstin.merkel@gamlebyfolkhogskola.se

 

Arbetslag Textil Design
  1. Lisbeth Ågren Nilsson, lärare, lisbeth.agren@gamlebyfolkhogskola.se
  2. Tina Viberg, lärare, christina.viberg@gamlebyfolkhogskola.se
  3. Elin Öhrling, lärare, elin.ohrling@gamlebyfolkhogskola.se
  4. Ida Nyman, lärare, ida.nyman@gamlebyfolkhogskola.se

 

Folkmusiklinjen
  Pelle Björnlert, lärare, pelle.bjornlert@gamlebyfolkhogskola.se

 

Arbetslag Fritidsledarutbildningen
  Karin Jaderyd, lärare, karin.jaderyd@gamlebyfolkhogskola.se
  Mikael Johansson, lärare, mikael.johansson@gamlebyfolkhogskola.se
  Magnus Blondin, lärare, magnus.blondin@gamlebyfolkhogskola.se
  Niklas Schön, lärare och kurator, niklas.schon@gamlebyfolkhogskola.se

 

Arbetslag GTV TV-produktion
  1. Benny Persson, IT-ansvarig/tekniker, benny.persson@gtvgamleby.se
  2. Jonas Danielsson, teknikansvarig, jonas.danielsson@gtvgamleby.se
  3. Agnetha Wibell, utbildningsledare/ansvarig utgivare,  agnetha.wibell@gtvgamleby.se
  4. Marianne Karlsson, administratör GTV, marianne.karlsson@gamlebyfolkhogskola.se

 

Gestaltande fotografi
   Simon Berg, kursföreståndare, simon.berg@gamlebyfolkhogskola.se

Gestaltande fotografi
   Lotta Törnroth, lärare, lotta.tornroth@gamlebyfolkhogskola.se

 

Arbetslag Service
   1. Cina Dahlgren, trädgårdsanläggare
   2. Lis Gustavsson, servicechef, lis.gustavsson@ltkalmar.se
   3. Susanne Wiman, städ
   4. Kristoffer Sandström Bodjo
   5. Karin Aringstam, kök
   6. Marita Svensson. städ/kök
   7. Kaj Nilsson, vaktmästare
   8. Carina Ström, städ
   9. Conny Karlsson, kök
 10. Joakim Davidsson, vaktmästare
 11. Christoffer Hellman, kök
 12. Ann-Christine Jonsson, städ


  Maria Pettersson, kök


  Ingalill Yxnäs Uhrefalk, kök

 

Arbetslag Administration
  1. Hillevi Eriksson, administratör, hillevi.eriksson@gamlebyfolkhogskola.se
  2. Karin Olsson, rektor, karin.olsson@gamlebyfolkhogskola.se
  3. Birgitta Valterson, ekonomi, birgitta.valterson@gamlebyfolkhogskola.se
  4. Eva Grenfeldt, studie- och yrkesvägledare, eva.grenfeldt@gamlebyfolkhogskola.se
  5. Jan Carlsson, bitr. rektor/lärare, jan.carlsson@gamlebyfolkhogskola.se
  6. Marianne Karlsson, administratör GTV, marianne.karlsson@gamlebyfolkhogskola.se
  7. Benny Persson, IT-ansvarig/tekniker GTV, benny.persson@gamlebyfolkhogskola.se
  8. Mats Wedel, administratör/lärare idrott, mats.wedel@gamlebyfolkhogskola.se