Sjuk eller vård av barn
Fotograf: Tina Vernon

Om du är sjuk

   -  Sjukanmäl dig före klockan 08:45 till skolan på telefon 0493-13100 eller e-post info@gamlegyfolkhogskola.se. Det är bra om du också meddelar din kontaktlärare.

   -  Sjukanmäl dig till Försäkringskassan här.

Det är viktigt att du sjukanmäler dig både till Folkhögskolan och Försäkringskassan redan första dagen. Läkarintyg krävs efter två veckors sjukdom. Mer information hittar du hos CSN. CSN kollar dina godkända sjukperioder hos Försäkringskassan. De påverkar kravet på ditt studieresultat och hur länge du får studera med studiemedel.

Om ditt barn är sjukt

   -  Anmäl vård av barn till skolan på telefon 0493-13100 eller e-post info@gamlegyfolkhogskola.se. Det är bra om du också meddelar din kontaktlärare.

   -  Anmäl vård av barn till CSN på telefon 0771-27 60 00 eller e-post här

Du ska skicka in blanketten  "Anmälan och försäkran vid tillfällig vård av barn" inom två veckor till CSN Postservice, 83381 Strömsund. Godkända "Vård av barn" perioder hos CSN påverkar kravet på ditt studieresultat och hur länge du får studera med studiemedel.

Tillbaka på skolan eller ny frånvaroanmälan

Återanmäl till  expeditionen när du är tillbaka på skolan igen. Är du borta så att det blir över en  helg skall ny frånvaroanmälan göras på måndag morgon till skolan.