Sjuk eller vård av barn
Fotograf: Tina Vernon

Om du är sjuk

1. Sjukanmäl dig före klockan 08:45 till skolan på telefon 0493-131 00 eller e-post info@gamlebyfolkhogskola.se. Det är bra om du också meddelar din kontaktlärare.

2. Sjukanmäl dig till Försäkringskassan här https://www.forsakringskassan.se/privatpers/studerande/om_du_blir_sjuk_studerande

Det är viktigt att du sjukanmäler dig både till Folkhögskolan och Försäkringskassan redan första dagen. Läkarintyg krävs efter två veckors sjukdom. Mer information hittar du hos CSN här https://www.csn.se/om-nagot-hander-eller-andras/sjuk.html.

CSN stämmer av dina godkända sjukperioder med Försäkringskassan. De påverkar kravet på ditt studieresultat och hur länge du får studera med studiemedel.

 

Om ditt barn är sjukt

1. Anmäl vård av barn till skolan på telefon 0493-131 00 eller e-post info@gamlebyfolkhogskola.se. Det är bra om du också meddelar din kontaktlärare.

2. Anmäl vård av barn till CSN på telefon 0771-27 60 00 eller här https://tjanster.csn.se/epostaoss/indexFraga.jsp?amne=SM_FK

Du ska därefter skicka in blanketten "Anmälan och försäkran vid tillfällig vård av barn" som du skickar inom två veckor till CSN.

Godkända "Vård av barn"-perioder hos CSN påverkar kravet på ditt studieresultat och hur länge du får studera med studiemedel.

 

Tillbaka på skolan eller ny frånvaroanmälan

Återanmäl till  expeditionen när du är tillbaka på skolan igen. Är du borta så att det blir över en helg skall ny frånvaroanmälan göras på måndag morgon till skolan.