Demokrati
och inflytande
Fotograf: Dennis Wernersson

Demokrati och inflytande är viktigt. Du kan påverka genom samtal med lärare, SYV och rektor eller genom klassråd och studeranderåd. I studeranderådet finns representanter från alla klasser. Studeranderådet för alla kursdeltagarnas talan, arrangerar skolgemensamma aktiviteter och har möjlighet att närvara i lärarrådet.

Vi följer Folkbildningsrådets studeranderättsliga standard. Om du, som går en lång kurs, tycker att skolan har behandlat dig orättvist eller undanhållit information kan du vända dig i följande ordning till:
1.   Lärare
2.   Rektor
2.   Folkhögskolans styrelse
3.   Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR).

FSR:s uppgift är att stärka de folkhögskolestuderandes rättsliga standard. FSR består av företrädare för RIO, SKL, studerande samt en oberoende jurist. De tar upp ärenden som berör följande:

Information innan kursdeltagaren är antagen och vid kursstart. Deltagarinflytande och studeranderätt. Avgiftsfri undervisning. Intyg. Om en kurs upphör eller ställs in. Utvärdering. Försäkringar. Disiplinära åtgärder. Arkiv- och sekretessregler.

Folkhögskolans beslut om studieomdöme och behörigheter kan inte prövas av FSR. Folkhögskolan faller under förvaltningslagen, offentlighetsprincipen, sekretesslagen och arbetsmiljölagen.

Gamleby folkhögskolas studeranderättsliga standard 2019-2020 (PDF)