Vässa din
visuella berättarteknik
Fotograf: Ida Alvarsson

Gestaltande fotografi

 

Brinner du för fotografi och vill skapa en personlig portfolio? Här får du möjlighet att skärpa din blick och vässa din visuella berättarteknik. Kursen förbereder dig för studier på konstnärlig högskola.

Du kan även söka kursen Gestaltande fotografi distans. Klicka här!

 

  • Utbildning: 1 år
  • Inträdeskrav: Arbetsprover
  • Ansökan: Ansökan är stängd
  • Kurstid: Start måndag 27 augusti 2018
  • Kostnader: 1 500 eller 4 150 kronor per 4 veckor, beroende på om du bor på skolan eller inte. Mat m.m. ingår. Läs mer på sidan "Studieekonomi" och under fliken kostnader.
  • Examen: Kursintyg
  • Kontakt: simon.berg@gamlebyfolkhogskola.se

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta konstnärligt med fotografi. Här får du möjlighet att stärka din gestaltande förmåga och fördjupa dina tekniska kunskaper. På skolan har du tillgång till kamera och redigering dygnet runt. Största delen av kursen arbetar du med individuella projekt och här får du utveckla ditt eget sätt att berätta. Din handledare möter dig på den nivå du befinner dig och hjälper dig i din utveckling.

Under utbildningen ligger tyngdpunkten på att genomföra och presentera ett självständigt gestaltande arbete. Du får stort utrymme att arbeta med arbetsprover och skapa en personlig portfolio. Gruppdiskussioner och individuell vägledning kommer att ge dig stöd i ditt arbete. Kursens huvudsakliga syfte är att förbereda deltagaren inför högre fotografiska studier eller professionell verksamhet. Målet är att du under utbildningen ska utveckla din blick och kreativitet som resulterar i ett färdigt gestaltande arbete.