En bättre
skola
för alla!

Lärarassistent

 

Vill du bidra till att barn och ungdomar ges goda förutsättningar att lyckas i skolan?

Är du nyfiken på att jobba i en skola och kanske även funderar på att studera till lärare i framtiden?

Utbildningen till lärarassistent är en snabb väg till ett nytt yrke!

  • Utbildning: 1 år, heltid
  • Inträdeskrav: Svensk eller utländsk gymnasieexamen eller motsvarande.
  • Ansökan: Kursen är fullsatt.
  • Kurstid: 2019-08-19 - 2020-06-05
  • Kostnader: Serviceavgift på 900 kronor per 4 veckor om du inte bor på skolan. Läs mer på sidan "Studieekonomi".
  • Examen: Utbildningsbevis
  • Kontakt: jenny.malmberg.ringdahl@gamlebyfolkhogskola.se

ÖVERSIKT

Det behövs fler vuxna i skolan och lärarna behöver kunna fokusera mer på det pedagogiska arbetet. Som lärarassistent kan du fungera som ett stöd för läraren och bidra till en tryggare skolmiljö.

Lärarassistenter kan bistå med administrativ hjälp - kopiera, dela ut information och instruktioner till elever, förbereda undervisningsmaterial, rapportera in närvaro och registrera betyg.

Lärarassistenter kan även agera som personligt stöd när elever t.ex. missat lektioner på grund av sjukdom. Då kan du som lärarassistent hjälpa dem att ta igen det som de missat under frånvaron.

 

KURSINNEHÅLL

Kursen tar 40 veckor att genomföra och inleds med fyra veckors yrkesintroduktion. Du kombinerar studier på Gamleby folkhögskola med praktik två dagar i veckan på grundskola eller gymnasium. Du får därigenom möjlighet att prova dina nya kunskaper direkt när du praktiserar under handledning.

Du kommer att studera en rad olika områden som berör din framtida yrkesroll. Tyngdpunkten inom utbildningen ligger på psykologi, pedagogik, sociologi, svenska och kommunikation.

Betygskriterierna för kursen är godkänd eller ej godkänd. För betyget godkänd krävs att du har klarat de teoretiska momenten och blivit godkänd på din praktik. Du måste även ha minst 80 % närvaro på enskilda kursmoment samt på kursen som helhet för att bli godkänd.

Efter genomgången och godkänd kurs får du ett utbildningsbevis.

 

LÄRARE

Jenny Malmberg Ringdahl är kursansvarig och du är varmt välkommen att kontakta henne med frågor kring utbildningen. Du når henne antingen via telefon på 0493-131 00 eller via e-post på jenny.malmberg.ringdahl@gamlebyfolkhogskola.se.

 

ANSÖKAN

För att kunna ansöka behöver du svensk eller utländsk gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper från t.ex. folkhögskola eller komvux. Det är viktigt att du har goda kunskaper i svenska språket och det är dessutom en fördel om du har arbetslivserfarenhet.

Med din ansökan vill vi att du skickar in ett personligt brev där du berättar lite om dig själv och dina framtida mål med studierna. Skicka också med namn och telefonnummer till två referenspersoner som känner dig i din yrkes- eller studeranderoll och kan berätta för oss vem du är i en kort telefonintervju.

Vid antagningen läggs stor vikt vid dina personliga egenskaper och din målsättning med kursen.

Undrar du om du har rätt behörigheter? Vill du besöka oss och ta en titt på utbildningen? Kontakta vår studie- och yrkesvägledare Eva Grenfeldt via telefon på 0493-131 00 eller via e-post på eva.grenfeldt@gamlebyfolkhogskola.se. Hon svarar gärna på alla dina frågor.

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN på eftergymnasial nivå.