Odling som livsstil II

Kursen är fullsatt

Lev din kunskap, gräv djupare och dela med dig till andra!

 

ÖVERSIKT

I grundkursen berördes många olika ämnesområden. I den här kursen får du möjlighet att stanna upp kring det som känns särskilt angeläget för dig och fördjupa din förståelse eller finslipa dina färdigheter. Det här är en kurs som vi till stor del skapar tillsammans, där vi utforskar olika teman tillsammans, experimenterar, lär av varandra och omsätter kunskap i handling.

 

KURSINNEHÅLL

I fortsättningskursen gör vi djupdykningar i teman som kursdeltagarna själva väljer. Du arbetar med ditt eget projekt i samspel med övriga i gruppen. De egna projekten kompletteras med lärarledd undervisning på teman som gruppen önskar. För ditt projekt har du tillgång till enskild handledning och hjälp med uppslag men också stor frihet att själv formge.

Exempel på projekt genomförda av tidigare deltagare är: Gynna biologisk mångfald i trädgården; Gröngödsling; Hållbar livsstil; Startat och lett en odlingsgrupp i egna grannskapet; Biokol; Komposteringsmetoder; Fleråriga grönsaker; Inre omställning; Örtagård; Jordförbättring; Receptbok – vegansk mat från egna täppan; Skogsträdgård; Konserveringsmetoder.

Fortsättningskursen börjar med en heldag om Omställning som samtidigt är öppen som fristående kurs för alla som gått Odling som livsstil I. Läs mer om heldagen här. I direkt anslutning till den inledande heldagen (lördagen den 29 januari) hålls den andra kursträffen (söndagen den 30 januari kl. 10–13) där vi pratar om de egna projekten och byter litteratur.

Träff tre och fyra är digitala föreläsningar med tema Fröer respektive Jord i mars respektive april. Därefter följer sju fysiska träffar till vilka vi skapar innehållet tillsammans. Det kan också bli aktuellt med digitala eller fysiska möten i mindre grupper däremellan.

Mellan träffarna arbetar du med ditt eget projekt, litteraturläsning, skriftlig dokumentation och redovisning, praktiskt odlingsarbete, samt dialog och hemuppgifter på kursens digitala lärplattform.

Kursträffarna är planerade till:
Lördagen den 29 januari kl. 10–17 och söndagen den 30 januari kl. 10–13.

Övriga träffar är på måndagar kl. 17–20: 14 mars, 4 april, 2 maj, 30 maj, 15 augusti, 5 september, 10 oktober, 7 november och 5 december.

Du behöver en dator med internetuppkoppling och datorvana för att kunna tillgodogöra dig kursen.

 

ANSÖKAN

För att kunna ansöka till fortsättningskursen Odling som livsstil II behöver du ha gått någon av kurserna Odling som livsstil I hos oss eller Odling som livsstil hos annan kursanordnare med Hillevi Helmfrid.

Vi tar endast emot ansökningar via hemsidan men besvarar frågor på telefon 0493-131 00.

 

KOSTNADER

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en serviceavgift på 600 kr. Kostnad för frivilliga måltider och litteratur tillkommer.

 

Kursen är fullsatt