Odling som livsstil II

Kommande kurs

Att odla sina egna grönsaker är något av det mest meningsfulla man kan göra.

Det är roligt, skapande och ger mat av en kvalitet som inte går att få tag på i en affär.

 

ÖVERSIKT

Odling kan vara ett sätt att återknyta till naturen, uppleva årstidsväxlingar och få en fördjupad samhörighet med allt levande. På kursen Odling som livsstil närmar du dig odling från ett helhetsperspektiv med inspiration från bland annat Permakultur.

 

KURSINNEHÅLL

I fortsättningskursen gör vi djupdykningar i teman som kursdeltagarna själva väljer. Du arbetar med ditt eget projekt i samspel med övriga i gruppen. De egna projekten kompletteras med lärarledd undervisning på teman som gruppen önskar. För ditt projekt har du tillgång till enskild handledning och hjälp med uppslag men också stor frihet att själv formge.

Exempel på projekt genomförda av tidigare deltagare är: Gynna biologisk mångfald i trädgården; Litteraturstudie och försöksodling av hjälpgrödor; Omställning till hållbar livsstil – värderingar, utmaningar och möjligheter; Startat och lett en odlingsgrupp i egna grannskapet; Litteraturstudie och försök kring biokol; Litteraturstudie och försök kring olika komposteringsmetoder; Utarbeta system för växtföljd och odlingsdokumentation, Upptäcka fleråriga grönsaker; Anlägga en örtagård.

Fortsättningskursen börjar med en helgträff som samtidigt är öppen som fristående kurs för alla som gått Odling som livsstil I. Läs mer om helgkursen här.

Förutom helgkursen består fortsättningskursen av nio kvällsträffar, arbete med det egna projektet, handledning, praktiskt odlingsarbete, litteraturläsning samt dialog och hemuppgifter på kursens digitala lärplattform.

Kursträffarna är planerade till: Helgintensiven 30 och 31 januari, kl. 10-16 båda dagarna. Måndagarna 15 februari, 22 mars, 3 maj, 31 maj, 16 augusti, 6 september, 11 oktober, 8 november och 6 december, alla kl. 18-21.

Du behöver en dator med internetuppkoppling och datorvana för att kunna tillgodogöra dig kursen.

 

ANSÖKAN

För att kunna ansöka till fortsättningskursen Odling som livsstil II behöver du ha gått någon av kurserna Odling som livsstil I hos oss eller Odling som livsstil hos annan kursanordnare med Hillevi Helmfrid.

Vi tar endast emot ansökningar via hemsidan.

 

KOSTNADER

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en serviceavgift på 600 kr. Kostnad för måltider och litteratur tillkommer.

 

Anmälan ej möjlig för närvarande