Odling som livsstil II

Kursen är fullsatt

Lev din kunskap, gräv djupare och dela med dig till andra!

 

ÖVERSIKT

I grundkursen berördes många olika ämnesområden. I Odling som livsstil II får du möjlighet att stanna upp kring det som känns särskilt angeläget för dig och fördjupa din förståelse eller finslipa dina färdigheter. Det här är en kurs som vi till stor del skapar tillsammans, där vi utforskar olika teman tillsammans, experimenterar, lär av varandra och omsätter kunskap i handling.

 

KURSINNEHÅLL

I fortsättningskursen gör vi djupdykningar i teman som kursdeltagarna själva väljer. Du arbetar med ditt eget projekt i samspel med övriga i gruppen. De egna projekten kompletteras med lärarledd undervisning på teman som gruppen önskar. För ditt projekt har du tillgång till enskild handledning och hjälp med uppslag men också stor frihet att själv formge.

Exempel på projekt genomförda av tidigare deltagare är: Gynna biologisk mångfald i trädgården; Gröngödsling; Hållbar livsstil; Startat och lett en odlingsgrupp i egna grannskapet; Biokol; Komposteringsmetoder; Fleråriga grönsaker; Inre omställning; Örtagård; Jordförbättring; Receptbok – vegansk mat från egna täppan; Skogsträdgård; Konserveringsmetoder; Bevattningssystem; Höns i trädgård.

Fortsättningskursen tar avstamp i en första träff då vi lär känna varandra och börjar formulera önskemål om kursinnehåll. Den medskapande processen fortsätter sedan under hela året. Några teman brukar återkomma, så som Fröer, Jord och Omställning i början av året. Men andra teman uppstår utifrån deltagarnas önskemål eller samspelet inom gruppen.

De första tre träffarna är digitala och därefter har vi åtta fysiska träffar till vilka vi skapar innehållet tillsammans. Däremellan kan det också bli aktuellt med digitala eller fysiska möten i mindre grupper.

Mellan träffarna arbetar du med ditt eget projekt, litteraturläsning, skriftlig dokumentation och redovisning, praktiskt odlingsarbete, samt dialog och hemuppgifter på kursens digitala lärplattform.

Kursträffarna är på måndagar, kl. 17–20: 30 januari, 6 februari, 13 mars, 17 april, 22 maj, 12 juni, 21 augusti, 11 september, 16 oktober, 6 november, 4 december.

Du behöver en dator med internetuppkoppling och datorvana för att kunna tillgodogöra dig kursen.

 

ANSÖKAN

För att kunna ansöka till fortsättningskursen Odling som livsstil II behöver du ha gått någon av kurserna Odling som livsstil I hos oss eller Odling som livsstil hos annan kursanordnare med Hillevi Helmfrid.

 

Kursen är fullsatt