Odling som livsstil II

Kursen är fullsatt

Lev din kunskap, gräv djupare och dela med dig till andra!

 

FÖRDJUPA DIG INOM ODLING

I grundkursen berördes många olika ämnesområden. I Odling som livsstil II får du möjlighet att stanna upp kring det som känns särskilt angeläget för dig och fördjupa din förståelse eller finslipa dina färdigheter. Det här är en kurs som vi till stor del skapar tillsammans, där vi utforskar olika teman tillsammans, experimenterar, lär av varandra och omsätter kunskap i handling.

 

KURSINNEHÅLL

I fortsättningskursen gör vi djupdykningar i teman som kursdeltagarna själva väljer. Du arbetar med ditt eget projekt i samspel med övriga i gruppen. De egna projekten kompletteras med lärarledd undervisning på teman som gruppen önskar. För ditt projekt har du tillgång till enskild handledning och hjälp med uppslag men också stor frihet att själv formge.

Exempel på projekt genomförda av tidigare deltagare är: Gynna biologisk mångfald i trädgården; Gröngödsling; Hållbar livsstil; Startat och lett en odlingsgrupp i egna grannskapet; Biokol; Komposteringsmetoder; Fleråriga grönsaker; Inre omställning; Örtagård; Jordförbättring; Receptbok – vegansk mat från egna täppan; Skogsträdgård; Konserveringsmetoder; Bevattningssystem; Höns i trädgård; Renovera jordkällare; Odla med barn.

Fortsättningskursen tar avstamp i en första träff då vi lär känna varandra och börjar formulera önskemål om kursinnehåll. Den medskapande processen fortsätter sedan under hela året. Några teman brukar återkomma, så som Fröer, Jord och Omställning i början av året. Övriga teman uppstår utifrån deltagarnas önskemål och samspelet inom gruppen.

 

KURSTRÄFFAR

Studietakten är på 25 % och kursen läses på halvdistans med elva fysiska träffar, alla på måndagar, kl. 17–20, vecka 5, 6, 12, 16, 20, 24, 34, 37, 43, 46, 49.

De första tre träffarna är på Gamleby folkhögskola och därefter bestämmer vi plats utifrån kursinnehållet som vi skapar tillsammans. Mellan de fysiska träffarna blir det också digitala träffar och i vissa fall fysiska möten i mindre grupper. Tid och plats bestäms under året.

Mellan träffarna arbetar du med ditt eget projekt, litteraturläsning, skriftlig dokumentation och redovisning, praktiskt odlingsarbete, samt dialog och hemuppgifter på kursens digitala lärplattform.

 

ANSÖKAN

För att kunna ansöka till fortsättningskursen Odling som livsstil II behöver du ha gått Odling som livsstil I hos oss eller hos annan kursanordnare med Hillevi Helmfrid.

Du behöver en dator med internetuppkoppling och datorvana för att kunna tillgodogöra dig kursen.

 

Kursen är fullsatt