Klarar du en samhällskris? Ny kvällskurs: Förberedd – hem- och civilberedskap

Nu kan du lära dig hur du kan hjälpa andra och klara dig själv i händelse av krig.

Gamleby folkhögskola startar en kvällskurs för dig som är intresserad av krisberedskap kopplat till Samhällets sårbarhet, Ansvar, engagemang och sociala nätverk, Boende – stanna, lämna och allt däremellan, Mat och vatten, Energi, ljus och värme, Kommunikation och transporter, Information och psykologisk påverkan samt Brand, annan skada och hemsjukvård.

Läs mer och anmäl dig på kurssidan: Förberedd – hem- och civilberedskap