Fritidsledarutbildningen leder till jobb!

Fritidsledarutbildningen leder till jobb

Årets undersökning visar att 91% av studerande som gick ut 2021 med
utbildningsbevis hade anställning i januari/februari 2022.

Diagram som visar sysselsättning

2021 fick 150 av de studerande på fritidsledarutbildning ett utbildningsbevis. Undersökningen visar att 91% hade anställning i januari/februari 2022. Kommunen är den största arbetsgivaren.

 

Diagram som visar sysselsättning

Fritidsledare anställs inom olika arbetsfält och med många olika titlar. I år fanns 31 olika titlar bland de som svarade. Den absolut vanligaste titeln oavsett arbetsplats är fritidsledare.

fritidsledare.se kan du läsa undersökningen i sin helhet.