Lagningsaktivisterna, öppen föreläsning, 7 februari

Lagningsaktivisterna – Leili Mänder berättar om “Människans relation till textil genom tiderna”

Fredag 7 februari kl. 10:15 i aulan på Gamleby folkhögskola.

”I denna föreläsning berättar jag om människans relation till textil före, under och efter industrialiseringen. Jag utgår från exempel av lagade föremål, samt diskuterar textilproduktion och textiliers prissättning, och hur de har relaterat till kvalitet. Den har en kritisk inställning till samtida textil och klädesproduktion och ämnar att ge lyssnarna verktyg att själva fortsätta tänka kritiskt till vår nuvarande textilproduktion.

Föreläsningen ingår i kursen Remake Reuse Recycle – distans, en kurs på 50% studietakt med tre träffar, där jag har äran att få undervisa moment om lagning!”

– Leili Mänder

Välkommen!