Terminsstart – tider och aktiviteter

TIDER OCH AKTIVITETER

 

Måndag 24 augusti

Du är varmt välkommen till skolans parkering utanför huvudentrén. Vi tar emot dig utomhus, svarar på dina frågor och visar dig till din klasslärare.

 

Allmän kurs, Naturvetenskapligt basår, Lärarassistentutbildning och Undersköterskeutbildning samlas kl. 10:00

Fritidsledarutbildning, F 20, samlas kl. 09:45

Textil design grund, sömnad och vävning samlas kl 10:30

Gestaltande fotografi samlas kl 10:45 i Fotohuset

 

Alla grupper avslutar dagen kl 15:00.

 

Tisdag 25, onsdag 26 och torsdag 27 augusti

Samling i klassrummen kl 08:45. Dagarna ägnas åt klassgemensam information och frågor. Vi diskuterar bland annat förväntningar, studieteknik, gruppdynamik, hälsa och lektionsscheman.

Vi avslutar dagarna kl 15:00.

 

Fredag 28 augusti

Samling i klassrummen kl 08:45. Några klasser gör läsårets första utflykt.

Fredagen avslutas efter lunch.

 

Lunchtider

Lunchen är indelad i tre sittningar:

Kl. 11:30 – 12:00, LAS, F 19, F 20 och USK.
Kl. 12:00 – 12:30, A-FoS, A-svenska, Na-bas och A-människan.
Kl. 12:30 – 13:00, TD, A-bas och GF.

Tiderna och uppdelningen gäller resten av terminen. Matsalen är glest möblerad under lunchen och vi kan även sprida ut oss i aulan och övre dagrummet.