Utbyggt boendestöd från nästa läsår

Utbyggt boendestöd

På vårt internat kommer vi nästa läsår, 2022/2023, ha ett utbyggt boendestöd som arbetar aktivt med olika boendeärenden. Där kan du som boende på skolan få stöd med olika vardagssysslor som är kopplat till ett eget boende på internatet. Det innebär att det finns stöd för att hjälpa dig både med studier och din boendesituation på Gamleby folkhögskola.