Tre nya utbildningsomgångar beviljade

Nu har vi fått det glädjande beskedet om att vår yrkeshögskoleutbildning till TV-produktionsspecialist har blivit beviljad 3 nya utbildningsomgångar.

Läs mer om kommande antagningsperiod inför hösten 2020 på GTV:s hemsida, gtvgamleby.se.