Läs till undersköterska, kursstart 8 januari 2024

Från den 30 augusti kan du ansöka till vår Undersköterskeutbildning. Kursen är på två år och startar den 8 januari 2024.

Efterfrågan på utbildad personal inom äldreomsorgen är stort och fler undersköterskor behövs vid både kommunala och privata särskilda boenden samt hemtjänst.

Läs mer på Undersköterskeutbildningens kurssida.