Pella Thiel tilldelas Martin Luther King-priset 2023

Pella Thiel är lärare på Gamleby folkhögskolas kurs Ekopsykologi och har tilldelats Martin Luther King-priset 2023. Priset går till en person eller grupp som arbetar för fred och rättvisa. För ett bättre samhälle. En person eller grupp, med tydlig koppling till Sverige, som visar solidaritet med sina medmänniskor och som finner inspiration i ickevåldets ideal.

 

Priskommitténs motivering

Pella Thiel tilldelas Martin Luther King-priset 2023 för sitt outtröttliga arbete för skapelsen och livets förutsättning på vår planet.

Hon är en röst för alla hotade arter i den snabbt krympande biologiska mångfalden. Pella Thiel har även grundat End Ecocide Sweden för att göra ecocid till ett internationellt brott i samma klass som folkmord och krigsbrott. Hon har också tagit initiativ till Faith Voices for Ecocide Law, ett unikt samarbetsprojekt mellan världens religioner och trossystem.

Pella Thiels arbete visar på kraften när personlig övertygelse omsätts i samhällsförändring. Vi uppmärksammar hennes kunskap, nätverksbyggande och pedagogik. Vi vill lyfta hennes mod och ickevåldsliga envishet, att under lång tid kämpa för fred med jorden.

Den vision som driver Pella Thiel är en planet där människor och natur lever i harmoni och där människans destruktiva roll under antropocen är ett minne blott. ”From harm to harmony!”

Prisutdelningen äger rum den 16 januari 2023 kl. 19.00 i Norrmalmskyrkan, Stockholm.