Kreativa Tjust – start 26 oktober

För kulturskapare, konstnärer och konsthantverkare

Den 26 oktober kör vi igång Kulturinkubatorn Kreativa Tjust – ett program riktat till yrkesverksamma kulturskapare, konstnärer och konsthantverkare i Region Kalmar.

Programmet innehåller fyra träffar där du tillsammans med andra yrkesverksamma kulturskapare ger dig själv tiden att jobba strategiskt med din verksamhet, utifrån dina drivkrafter.

Konstnärlig företagslogik

Innehållet är utformat för att möta de utmaningar och hinder som många yrkesverksamma kulturskapare möter i sin vardag och syftar till att stärka din verksamhet utifrån en konstnärlig företagslogik.

Läs mer här: Kulturinkubatorn Kreativa Tjust