Ansök till Odling som livsstil – kursstart vecka 4, 2024

Nu startar snart ett nytt år fyllt med odlingsmöjligheter!

Odling kan vara ett sätt att återknyta till naturen, uppleva årstidsväxlingar och få en fördjupad samhörighet med allt levande.

På kursen Odling som livsstil närmar du dig odling från ett helhetsperspektiv med inspiration från bland annat Permakultur.

Ansök senast 30 november 2023.

Läs mer om utbildningen på kurssidorna:

Odling som livsstil I

Odling som livsstil II